Trivselsregler

Våra trivselregler är till för att skapa en trevlig badupplevelse för alla. Personalen finns på plats för att din vistelse ska bli så bra och säker som möjlig. Var rädd om dig själv, du är här under eget ansvar. Du ansvara själv för värdesaker och personliga tillhörigheter.

Åldersgräns

Alla barn under 8 år måste ha en vuxen som badar med sig.
Barn 8 - 12 år ska alltid ha sällskap av ansvarig vuxen (ombytt)- oavsett simkunnighet.

Hundar

Hundar, ej tillåtet inom badområdet

Fordon

Mopeder, cyklar är inte tillåtna inom badområdet. Cykel och mopedparkering finns vid badentrén.

Eld och grillförbud

Det är eldningsförbud inom bassängområdet, utsatta grillplatser utanför staketet.

Omklädningsrum och dusch

Ombyte till badkläder är möjligt under taket i anslutning till herr och dam omklädningsrummen samt i våra utomhusduschar. Duscha hela kroppen och tvätta håret innan du badar. Här städar både manlig och kvinnlig personal.

Bad

Använd badkläder i bassängerna.
Underkläder innanför badkläderna i bassängerna är inte tillåtet.

Eget ansvar vid bad hos oss

  • Besökare hos oss uppmanas att ta eget ansvar. Vi vill försäkra oss om att du hela tiden har översikt på ditt barn och följer de punkter vi har listat nedan:
    Föräldrar ansvarar för sina barns säkerhet
  • Barn som inte kan simma får inte lämnas utan vuxens tillsyns
  • Armkuddar och andra flythjälpmedel får inte ses som ersättning till en vuxens tillsyn

Rökförbud

Enligt svensk lag är rökning förbjuden på inhägnade platser utomhus som är ämnade för idrottsutövning eller lekplats där allmänheten har tillträde till.

6 kap 2 § p 10 LTLP

På Landbadet får du inte

  • Använda alkohol eller andra droger
  • vistas här om du är påverkad
  • uppträda anstötande, kränkande eller på annat sätt väcka obehag eller ofreda andra
  • utöva bollsport av något slag, bollen lämnas utanför

Badvärd

Den personal du möter vid bassängerna är badvärdar. Badvärdens uppgift är att ha övergripande uppsikt och ingripa vid olyckor eller tillbud samt hjälpa er med praktiska frågor. De är utbildade i livräddning och har stor kunskap om vatten och säkerhet. Det kan förekomma att badet är obevakat.

Personalen har rätt att avhysa personer som inte följer badets regler. Vid alla misstankar om brott görs polisanmälan. Följ skyltar med säkerhetsregler och personalens uppmaningar.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00