Båtplats, ansökan

Uddevalla kommun har båtplatser vid Södra hamnen, Skeppsviken, Rödön/Lindesnäs, Gustafsberg och Mollön.

Båtplatsansökan

Kontaktuppgifter
User information

Ange ditt första, andra och eventuellt tredje önskemål om båtplats:
Alternativ 1 *

Alternativ 2

Alternativ 3

Typ av båt. Välj den typ av båt som din ansökan gäller:
Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00