Båtplats, avgifter

Båtplatsavgifterna varierar beroende av bryggornas skick och utrustning. Alla intäkter från båtplatsavgifterna går tillbaka till verksamheten i form av drift och underhåll.

Båtplatsavgifter

Hamn

Avgift kronor/säsong

Prisbild kronor/säsong

Gustafsberg


mellan 2 800 - 5 000

Skeppsviken


mellan 3 100 - 5 600

Södra kajen


mellan 3 800 - 9 000

Rödön/Lindesnäs


mellan 2 800 - 8 800

Mollön


mellan 2 200 - 3 300 

Ljungskile

3300


För specifika båtplatsavgifter kontakta kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00