Biologisk mångfald

Naturaktiviteter i Uddevalla och Ljungskile

Varje år görs en samlad beskrivning av de olika naturaktiviteter som anordnas av föreningar i Uddevalla kommun. Här har vi samlat aktiviteter inom friluftslivet i Uddevalla som gör en insats för den biologiska mångfalden.

Sjö på Herrestadsfjället

Med reservation för förändringar.

Höstens aktiviteter 2020

Café Planet Ljungskile - Textilt återbruk
Torsdag 20 augusti, kl 18.00-20.30. Ljungskiles Folkhögskola, Västkust/receptionen
Rädda ett par gamla Jeans och spara 10000 liter vatten, Maria Schmidt Larsson från Orust Återbruk beskriver och visar mer.
Kontakt: Lisa Wirehag, Omställning Ljungskile, ec.wirehag@gmail.com
Arr: Ljungskiles Folkhögskola, Omställning Ljungskile och Studiefrämjandet

Svamputflykt i Ljungskile
Lördag 22 augusti, kl 10.00- ca 13.00
Samling: Parkeringen bakom Coop i Ljungskile för samåkning.
Följ med på en härlig skogsutflykt med svampen i centrum i Ljungskiletrakten.
Du får lära dig de vanligaste matsvamparna och om det finns förväxlingssvampar som kan vara giftiga eller ha ett sämre matvärde. Vi går igenom tillvaratagandet av svampen vi hittar. Ta med eget fika, kläder efter väder och bra på fötterna.
Ledare och kontakt: Svampkonsulent, Maria Bäckman, 073-043 42 35.
Arr: Studiefrämjandet Fyrbodal och Ljungskile Jaktvårdskrets

Rördalen, Stora Höga (m-s)
Söndag 23 augusti kl 09.00
Samling: P-plats vid Östraboskolan.
Heldagsexkursion. Här kan vi få se mängder av olika kryptogamer bland mycket annat.
En utflykt du inte får missa.
Arr: Uddevalla Botaniska

Vardagsvandringar upptaktsträff
Onsdag 26 augusti, kl 09.30
Presentation av höstens program och ledare. För måndags-, onsdags- och torsdagsgrupperna, samt alla nya vandrare. Vi bjuder på bulle till den medhavda drycken. Samling: ICA-Kvantum för samåkning till Åleslån/Hällerstugan.
Kontakt: Anita Wireby, 070-283 09 03
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla

Café Planet Uddevalla - Hittaut - motion på ett roligare sätt
Torsdag 3 september, kl 18.00-19.30, Bohusläns museum, Spisrummet
Robert Wahlström, utvecklare på Uddevalla kommun med inriktning friluftsliv kommer att berätta lite om arbetet med att främja friluftslivet i Uddevalla kommun. Om den kommande friluftsplanen, vad som styr arbetet och hur vi tillsammans kan skapa ett kvalitativt och rikt friluftsliv i kommunen. Ylva West och Ingalill Nilsson, orienterare, berättar om "Hittaut". Ett projekt som passar alla som vill motionera på ett roligt sätt. Det går ut på att hitta checkpoints i närmiljön med hjälp av papperskarta och/eller mobil, projektet pågår 4 april-10 oktober. Svenska orienteringsförbundet samordnar friskvårdsprojektet Hittaut och lokala orienteringsklubbar arrangerar det ideellt.
Kontakt: Anna-Karin Strandberg, Studiefrämjandet
Arr: Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen, Uddevalla kommun och Bohusläns museum

Slåtteräng på Bredfjället får nytt liv
Lördag 5 september kl 11.00

Samling: Ljungskile station för samåkning upp till Norra Fjället. Där visar vi den nygamla flerhundraåriga slåtterängen och Stefan Edman berättar om slåtterängarnas betydelse för jordbruk, ekologi och biologisk mångfald förr och nu. Ta med eget fika. Kostnad 20 kr/vuxen.
Kontakt: Göran Klang 070-612 91 09.
Arr: Bredfjällsarvet/Friluftsfrämjandet och Studiefrämjandet.

Friluftsfrämjandets äventyrsdag
Söndag 6 september, kl 11.00-15.00
Åleslån och Hällerstugan
I år med fokus på vandring. Skogsmulle och våra barngrupper finns på plats. Hällerstugans öppnas i ny skepnad. Dagen anpassas till FHM:s rekommendationer och med respekt för avstånd. Ingen servering, ta med egen fika. Se friluftsframjandet.se/uddevalla för aktuell information.
Kontakt: Hans Rengman, 070-718 23 25
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla

Närnatur på Mollön
Lördag 12 september, kl 14.00
Samling: Fågelplattformen nära Mollöns parkering.
Promenad med fokus på biologisk mångfald, ätliga växter, hållbarhet och omställning, samt ha det trivsamt tillsammans. Ta med fika.
Kontakt: Karin Westphal, 076-327 19 59, Maria Ekberg, 073- 582 31 76, Marie Sandblom, 070- 812 22 28.
Arr: Omställning Uddevalla, Uddevalla Naturskyddsförening

Svamputflykt i Ljungskile
Lördag 12 september, kl 10.00- ca 13.00
Samling: Parkeringen bakom Coop i Ljungskile för samåkning.
Följ med på en härlig skogsutflykt med svampen i centrum i Ljungskiletrakten. Du får lära dig de vanligaste matsvamparna och om det finns förväxlingssvampar som kan vara giftiga eller ha ett sämre matvärde. Vi går igenom tillvaratagandet av svampen vi hittar. Ta med eget fika, kläder efter väder och bra på fötterna.
Ledare och kontakt: Svampkonsulent, Maria Bäckman, 073-043 42 35.
Arr: Studiefrämjandet Fyrbodal och Ljungskile Jaktvårdskrets

Mossexkursion i Korsviken (m-s)
Söndag 20 september, kl 10.00
Samling: P-plats vid Östraboskolan.
Heldagsexkursion. Vi går en runda och tittar och lär oss de mossor vi ser. Stövlar rekommenderas.
Kontakt: Bo Kindbom, 076-025 66 49, leder och lär oss.
Arr: Uddevalla Botaniska

Bredfjällsdagen
Lördag 26 september, kl 10.00-14.00
Kul för alla åldrar på friluftsgården Norra Fjället i Ljungskile. "Öppet hus" med miniorientering, svampskola, lekar, träffa jägare och fiskare, baka glödkaka, grilla korv, träffa skogsmulle, smaka äggost och fika samt besöka slåtterängen, skolmuséet och Annakojan. Allt är gratis.
Kontakt: Göran Klang 070-612 91 09
Arr: Studiefrämjandet och "naturföreningar" i Ljungskile

Café Planet Ljungskile - Vad är inre och yttre omställning?
Torsdag 1 oktober, kl 18.00-20.30, Ljungskiles Folkhögskola, Västkust/receptionen
Amanda Martling och Archie Pasanen från Omställningsnätverket i Göteborg berättar mer om yttre- och inre omställning.
Kontakt: Lisa Wirehag, Omställning Ljungskile, ec.wirehag@gmail.com
Arr: Ljungskiles Folkhögskola, Omställning Ljungskile och Studiefrämjandet

Stefan Edman, biolog, teknologie hedersdoktor, författare

Stefan Edman

Café Planet Uddevalla - Stefan Edman och Biologisk Mångfald
Torsdag 22 oktober, kl 18.00-19.30, Bohusläns museum, Hörsalen
Stefan Edman är biolog, teknologie hedersdoktor, författare till ett 50-tal böcker. Har i decennier varit en aktiv föreläsare, miljö- och klimatdebattör i media. Han också jobbat som sakkunnig, under en period även med en tidigare statsminister. Stefan beskriver sig i klimatfrågan som ”en förväntansfull realist”.
Kontakt: Anna-Karin Strandberg, Studiefrämjandet
Arr: Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen, Uddevalla kommun och Bohusläns museum.

Café Planet Ljungskile - Grön Rehab
Torsdag 22 oktober, kl 18.00-20.30, Ljungskiles Folkhögskola, Västkust/receptionen
Diakon Thomas Hjelm berättar om Grön rehab, Svenska kyrkan i Ljungskile.
Kontakt: Lisa Wirehag, Omställning Ljungskile, ec.wirehag@gmail.com
Arr: Ljungskiles Folkhögskola, Omställning Ljungskile och Studiefrämjandet

Café Planet Ljungskile - Stefan Edman
Torsdag 12 november, kl 18.00-20.30, Ljungskiles Folkhögskola, Västkust/receptionen
Stefan Edman Ljungskile berättar om sin nya bok ”Bråttom meningen kört”.
Kontakt: Lisa Wirehag, Omställning Ljungskile, ec.wirehag@gmail.com
Arr: Ljungskiles Folkhögskola, Omställning Ljungskile och Studiefrämjandet

Närnatur på Mollön
Lördag 14 november, kl 14.00
Samling: Fågelplattformen nära Mollöns parkering.
Promenad med fokus på biologisk mångfald, ätliga växter, hållbarhet och omställning, samt ha det trivsamt tillsammans. Ta med fika.
Kontakt: Karin Westphal, 076-327 19 59, Maria Ekberg, 073- 582 31 76, Marie Sandblom, 070- 812 22 28.
Arr: Omställning Uddevalla, Uddevalla Naturskyddsförening

Café Planet Uddevalla - Hållbar gemensam mathållning
Torsdag 26 november, kl 18.00-19.30, Bohusläns museum, Spisrummet
Representanter från inköpsförening, Tillsammansodling, Stadsodling och Studiefrämjandet berättar hur vi tillsammans kan organisera en hållbar mathållning.
Kontakt: Anna-Karin Strandberg, Studiefrämjandet
Arr: Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen, Uddevalla kommun och Bohusläns museum

Fackeltåg till Åleslån
Söndag 29 november, kl 16.00
Samling: Vid Åleslåns parkering. Facklor finns att köpa. Ta med fika. Möjlighet att grilla i Hällerstugan.
Kontakt: Junis Lindqvist, 073- 979 38 41
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla

Månskensvandring och berättarkväll på Bredfjället
Söndag 30 november, kl 16.00-19.00
Samling: Ljungskile station för samåkning upp till Norra Fjället. Där går vi en kort vandring, i förhoppningsvis fullmånens sken. Därefter blir det mys och pys i stugvärmen med "Bredfjällsmacka" och varm dryck, berättelser och historier vid brasan. Berättare är Stefan Edman. Kostnad; 30 kr/person.
Kontakt: Göran Klang, 070-612 91 09
Arr: Bredfjällsarvet/Friluftsfrämjandet Studiefrämjandet

Café Planet Ljungskile – BIP, hjälpprojekt i Uganda
Torsdag 3 december, kl 18.00-20.30, Ljungskiles Folkhögskola, Västkust/receptionen
Annette Rozati, Ödsmåls kulturhus berättar om BIP, Bishozi International Program i Uganda.
Kontakt: Lisa Wirehag, Omställning Ljungskile, ec.wirehag@gmail.com
Arr: Ljungskiles Folkhögskola, Omställning Ljungskile och Studiefrämjandet

Elinor Askmar

Elinor Askmar

Café Planet Uddevalla – Elinor Askmar om TinyHouse, Ekobyar och Kollektivhus
Torsdag 10 december, kl 18.00-19.30, Bohusläns museum, Spisrummet
Elinor Askmar är Folkbildningssamordnare Hållbar utveckling på Studiefrämjandet samt från Omställning Göteborg. Elinor har länge engagerat människor i lokal konkret omställning, hon är också medgrundare till ”Byar & Kvarter” som är ett rörelseförankrat bostadsbolag med fokus på TinyHouse, Ekobyar och Kollektivhus.
Kontakt: Anna-Karin Strandberg, Studiefrämjandet
Arr: Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen, Uddevalla kommun och Bohusläns museum

Återkommande aktiviteter

Stugorna på Herrestadsfjället
Vandra, fiska, lev lägerliv - kanske övernatta och spana på vilda djur. Du kan hyra våra stugor vid lederna på Herrestadsfjället. Information och bokning på friluftsframjandet.se/uddevalla
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla

Vardagsvandringar i Ljungskilebygden
Vardagsvandringar tisdagar, 10.00-14.00, 4-6 km. Start 8 september-10 november.
Samling: Kallbadhuset i Ljungskile för samåkning eller till fots. Kom och upplev vacker natur, spännande historia och intressant kultur samt få motion och frisk luft.
Kontakt: Göran Klang, 070-612 91 09
Arr: Friluftsfrämjandet Ljungskile

Kajakpaddling i Ljungskile
Vid Kallbadhuset i Friluftsfrämjandets kKajakcentral erbjuder vi onsdagspaddlingar, dagsutflykter, mareldspaddlingar och månskenspaddlingar.
Information och anmälan friluftsframjandet.se/Ljungskile

Kvällspaddling i Uddevalla
Torsdagskvällar i augusti och september för dig som paddlat förut. Paddling på hemmavatten. Byfjorden, nästan mitt i stan, och andra vatten i närheten. Prova-på och nybörjarturer vissa onsdagar. Dagturer arrangeras vid lämpliga tillfällen.
Se friluftsframjandet.se/uddevalla och Facebook för färsk information.
Kontakt: Hans Rengman, 070-718 23 25
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla

Långfärdsskridsko
När isarna ligger, från november-april åker vi skridsko i närheten. Aktuella turer är beroende av väder och vind och kort planeringstid. Prova på för nybörjare vid särskilda tillfällen.
Kontakt: Se friluftsframjandet.se/uddevalla för färsk information.
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla

Vardagsvandrarna i Uddevalla
Måndag 3-5 km. Samling vid ICA Kvantum, kl 09.30
Onsdag 7-10 km. Samling vid ICA Kvantum, kl 09.30
Torsdag 2-4 km. Samling vid ICA Kvantum, kl 14.00
Samåkning i bilar. Medtag egen matsäck. Se friluftsframjandet.se/uddevalla.
Kontakt: Anita Wireby, 070-283 09 03
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla

Söndagsvandringar på Herrestadsfjället
Andra söndagen i varje månad, september-december
Samling: Kampenhofs parkering, vid Bohusläns museum kl 10.00
Vi tar en tur på lederna på Herrestadsfjället – en vandrasöndag öppen för alla.
Se friluftsframjandet.se/uddevalla för detaljer om turerna.
Kontakt: Erik Bergström, 073-532 60 51
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00