Biologisk mångfald

Varje år görs en broschyr som beskriver många av de olika naturaktiviteter som anordnas av föreningar i Uddevalla kommun.

Läs broschyren »

Föreningar som samverkar

Bohusläns Ornitologiska förening

Arbetar för att stimulera intresset för och kunskapen om fågellivet i Bohuslän, samt att agera i fågelskyddsfrågor inom landskapet.

Friluftsfrämjandet i Ljungskile
Friluftsliv i allmänhet och kajakverksamhet i synnerhet. I verksamheten ingår också Kallbadhuset i Ljungskile.

Friluftsfrämjandet i Uddevalla
Aktiviteter för dig som tycker om att vara ute i naturen tillsammans med andra.

Föreningen Bohusläns Flora
Inventering och kartläggning av kärlväxter i Bohuslän. Guidade vandringar.

Naturskyddsföreningen
Uddevalla Naturskyddsförening är den lokala kretsen av Svenska Naturskyddsföreningen som är Sveriges största natur- och miljöorganisation. Omsorgen om miljön är vår drivkraft.

Uddevalla Botaniska förening
Har som syfte att samla personer med intresse för vår svenska natur och dess växter och sprida kunskap om växter och deras livsvillkor och miljö.

Uddevalla Sportfiskeförening
Ungdomsverksamhet, fiskevård, tävlingar och det mesta som rör sportfiske och natur.

Studiefrämjandet
Studiefrämjandet arrangerar aktiviteter kring natur, miljö och kultur.

Kontakt

Sofia Stengavel, +46 522‑69 73 11

Kommunekolog

sofia.stengavel@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00