Föreningar biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten. För Uddevalla kommun är ekologiskt hållbar utveckling ett prioriterat område. Kommunens övergripande miljömål visar inriktning för miljöarbetet och följs upp årligen för att ständigt förbättra miljön.
Kontakt: Birgitte Johansson, 0522-69 73 58.

Miljöbarometern är en digital programvara som finns på kommunens hemsida. Där redovisas kommunens miljöarbete med miljömål och gröna nyckeltal.

Bohusläns museum
Regionalt museum med uppgift att dokumentera, vårda och berätta om Bohusläns natur- och kultur arv. Utställningar, programaktiviteter, butik, restaurang, konferens. Telefon, 0522-65 65 00, e-post: info@bohuslansmuseum.se. Öppettider: måndag, fredag, lördag, söndag 10-16, tisdag-torsdag 10-20.

Skalbanksmuseet
Förvaltas av Bohusläns museum. Besök de unika skalbankarna som bildades för 10.000-11.000 år sedan. Den kalkrika miljön är en oas för blommor, fjärilar och småkryp. På Skalbanksmuseet visas utställning om bankarnas uppkomst. Museet är stängt under sommaren 2020. Du kan fortfarande besöka naturreservatet och delta i våra schemalagda sommaraktiviteter. Adress: Kurödsvägen 1, telefon 0522-138 91

Föreningar som samverkar

Studiefrämjandet
Studiefrämjandet arrangerar aktiviteter kring natur, miljö och kultur. Café Planet är initierat av Studiefrämjandet för att knyta kontakter, bygga nätverk och samordna initiativ med miljö- och social inriktning samt diskutera metoder för en hållbar framtid. Vi arrangerar Café Planet både i Uddevalla och i Ljungskile. Alltid på en torsdag, fri entré och liten fika.

Bohusläns Ornitologiska förening

Arbetar för att stimulera intresset för och kunskapen om fågellivet i Bohuslän, samt att agera i fågelskyddsfrågor inom landskapet.

Friluftsfrämjandet i Ljungskile
Friluftsliv i allmänhet och kajakverksamhet i synnerhet. I verksamheten ingår också Kallbadhuset i Ljungskile.

Friluftsfrämjandet i Uddevalla
Aktiviteter för dig som tycker om att vara ute i naturen tillsammans med andra. Vandring, paddling, långfärdsskridsko, MTB, barn- och familjegrupper.

Föreningen Bohusläns Flora
Inventering och kartläggning av kärlväxter i Bohuslän. Guidade vandringar.

Naturskyddsföreningen
Uddevalla Naturskyddsförening är den lokala kretsen av Svenska Naturskyddsföreningen som är Sveriges största natur- och miljöorganisation. Omsorgen om miljön är vår drivkraft.

Uddevalla Botaniska förening
Har som syfte att samla personer med intresse för vår svenska natur och dess växter och sprida kunskap om växter och deras livsvillkor och miljö.

Uddevalla Sportfiskeförening
Ungdomsverksamhet, fiskevård, tävlingar och det mesta som rör sportfiske och natur.

Kontakt

Sofia Stengavel, +46 522‑69 73 11

Kommunekolog

sofia.stengavel@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00