Elljusspår och motionsspår

För dig som vill ut och motionera finns det många olika typer av motionsslingor runt om i kommunen. Elljusspår för motion och promenader finns i anslutning till friluftsanläggningarna Bjursjön, Norra fjället, Herrestadsfjället samt i Stenshult.

Bjursjöns friluftsområde

 • Belysta spåret är 2,5 km och går på grus. Belysning klockan 6.00-22.00.
 • Blå spåret är 5 km och går på grus.
 • Rosa slingan är 4 km och går på skogsstigar och grus.
 • Gula slingan är 9,5 km och går på skogsstigar och grus.

Lelången

 • Belyst från parkeringen vid Vännerberg till Bjursjön 2 km. Belysning klockan 6.00-22.00.
 • Hela sträckan från parkeringen vid Vännerberg upp till 172:an är 4 km.

Bredfjället - Norra fjället

 • Belysta spåret är 2,5 km och går på träflis. Du tänder belysningen själv. Släcks automatiskt klockan 22.00.
 • Svart-vita slingan har två varianter, en på 10,5 km och en på 13 km. Båda går på skogsstigar och grus.
 • Grön-vita slingan är 7 km och går på skogsstigar.

Egonspåret

 • Spåret är 4 km och går på skogsstigar och grus.

Klämman - Herrestadsfjället

 • Röda spåret är 4,7 km och går på grus.
 • Lila slingan är 5 km och går på skogsstigar och grus.
 • Orangea slingan är 7,3 km och går på skogsstigar och grus.
 • Gröna slingan är 6,2 km mellan Kurveröd och Klämman

Stenshult

 • Belysta spåret är 2,5 km och går på grus. Du tänder belysningen själv. Släcks automatiskt klockan 22.00.
 • Det finns även en 5 km-slinga och en 10 km-slinga som båda går på skogsstig och grus.

Vindsvalan

 • Spåret är 4,1 km och går på grus.

Förslag på sidor