Elljusspår

Elljusspår för motion och promenader finns i anslutning till friluftsanläggningarna Klämman, Bjursjön, Norra fjället samt i Stenshult.

Bjursjön

Elljusspår 2,5 km. Belysning klockan 6.00-22.00

Bredfjället - Norra Fjället

Elljusspår 2,5 km (tänds manuellt, släcks automatiskt klockan 22.00)

Herrestsdsfjället - Klämman

Elljusspår 2,5 km (reglerar manuellt)

Stenshult

Elljusspår 2,5 km (tänds manuellt, släcks automatiskt klockan 22.00)

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00