Elljusspår

Elljusspår för motion och promenader finns i anslutning till friluftsanläggningarna Bjursjön, Norra fjället samt i Stenshult.

Bjursjön

Elljusspår 2,5 km. Belysning klockan 6.00-22.00

Bredfjället - Norra Fjället

Elljusspår 2,5 km (tänds manuellt, släcks automatiskt klockan 22.00)

Herrestadsfjället

Elljusspår 2,5 km (reglerar manuellt)

Stenshult

Elljusspår 2,5 km (tänds manuellt, släcks automatiskt klockan 22.00)

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00