Grinnerödssjöns fiskevårdsområde

  • Närmare upplysning om regler för fiske lämnas vid försäljningsställen
  • Nedan angivna priser för fiskekort kan förändras

Grinnerödssjöns fiskevårdsområde

Naturfiskevatten

Omfattning: Grinnerödssjön

Fisk: Gädda, abborre, sutare och lake. Fiske endast med handredskap (ej från motorbåt).

Pris: Dagskort 20 kr, veckokort 40 kr, säsongskort 6 månader 60 kr, årskort 110 kr.

Försäljningsställen
Backamo Lägerplats telefon 0522-234 20
Café Gläntebo telefon 0522-230 09 eller 070-454 64 09

Ansvarig: Grinnerödssjöns fiskevårdsområdesförening

Kontaktperson: Backamo Lägerplats telefon 0522-234 20, backamo.lagerplats@gmail.com

 

Förslag på sidor