Regler för fiske inom Herrestadsfjällets kortfiskeområde

Sjöarna, fiskbestånd med mera

Herrestads kortfiskeområde omfattas av följande sjöar:

Metsjön
Regnbåge (utsättning), gädda och abborre. Tillgänglighetsanpassad brygga.

Smedvattnet
Regnbåge (utsättning), öring och abborre.

Stora Grågåsvattnet
Regnbåge (utsättning) och elritsa. Endast flugfiske med spö.

Stora Örevattnet
Öring och abborre.

Fiskekort

Barn under 16 år får fiska utan särskild avgift i sällskap med målsman, som löst fiskekort. Dock gäller fångstbegränsning 3 laxartade fiskar per kort.

Fysiskt kort

  • Kortet gäller ett dygn från önskat klockslag och 24 timmar framåt.
  • Kortet är personligt och ska för att gälla vara försett med innehavarens namn.

Swish

  • Kortet är personligt och gäller ett dygn från tid för Swish-betalningen och 24 timmar framåt

Om fisket

  • Fiskekortet gäller för fiske med max ett spö. Till detta får användas högst 3 flugor eller ett drag eller en krok.
  • Det är endast tillåtet att fiska från land.
  • Användning av levande betesfisk är förbjudet.
  • Som fångstbegränsning gäller 3 laxartade fiskar per kort.
  • För att behålla fångad laxfisk skall fiskens längd vara minst 25 centimeter.
  • Öring som fångas i Smedsvattnet och St. Örevattnet under tiden 1 oktober till 30 november ska släppas tillbaka i vattnet.
  • Fiskeförbud gäller bäcken mellan Smedsvattnet och Stora Örevattnet samt 50 meter på vardera sidan om bäckmynningen i dessa sjöar.

Olovligt fiske

Överträdelse av gällande regler beivras som olaga fiske. Bevakning sker regelbundet av fisketillsyningsmän, vilka vid upptäckt av att reglerna inte följs, tar fiskeredskap och fångst i beslag och gör anmälan till polismyndighet.

Förslag på sidor