Laxfiskeförbud i Bäveån

1 april 2016 beslutades om laxfiskeförbud i i de nedre delarna av Bäveån. Syftet är att laxen ska få en chans att återhämta sig och växa till i antal.

Det är Bäveåns Nedre Fiskevårdsområdesförening som beslutat om laxfiskestoppet. Medlemmar i föreningen är alla som äger fastigheter med fiskerätt i det aktuella vattnet. Största markägare i området är Uddevalla kommun, som är en av medlemmarna i föreningen.

Läget för laxen är allvarligt. Under hösten 2015 genomfördes provfiske i Bäveån i Uddevallas centrala delar, då man inte fick upp någon lax alls. Därför införs stopp för allt laxfiske i Bäveån, inom fiskevårdsområdet som sträcker sig från Äljeporsen till utloppet av Bäveån i Byfjorden. Förbudet att fiska lax gäller tills vidare.

Parallellt med laxfiskestoppet utreder Bäveåns vattenråd möjligheten att utföra biotopförbättrande åtgärder i Bäveån. Det betyder att man ser över hur bottnarna kan förbättras från centrum upp till Fossum för att bli mer attraktiva för fisken att leka och fortplanta sig i.

- Målet med dessa åtgärder är att få ett laxfiskebestånd som är så stort att det går att fiska lax inne i centrala Uddevalla. Laxfisket skapar ett mervärde vid besök i staden, både för turister och invånare, säger Sofia Ström, kommunekolog.

I Bäveån är det fortfarande tillåtet att fiska öring, gädda, piggvar och annan vitfisk. Allt fiske i Bäveån kräver fiskekort, som kan du köpa på Uddevalla Turistcenter, Södra Hamnen 2. Telefon 0522-69 84 84.

Kontakt

Sofia Ström, +46 522‑69 73 11

Kommunekolog

sofia.c.strom@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00