Fiskeregler för Bäveåns Nedre Fiskevårdsområde

Karta över Bäveåns Nedre Fiskevårdsområde

Bäveåns Nedre Fiskevårdsområde

Fiskekort

För att fiska i Bäveån behöver du ett fiskekort som du enkelt köper på
ifiske.se/fiske-nedre-bavean. Där finns även information om gällande regler och priser.

Fiskeregler

• Giltigt fiskekort ska kunna visas upp för kontrollant.

• Det är tillåtet att fiska i Bäveån under perioden 1 april till och med 30 september. Resten av året är fiske förbjudet.

• Fiske från båt eller från bro är förbjudet.

• Fiskeförbud för ål gäller under hela året.

• Endast sportfiske med ett spö för nöje och rekreation är tillåtet. Fångad fisk får inte säljas.

• Endast fiske med enkel- eller dubbelkrok är tillåtet inom området.

• Endast rent flugfiske, dvs med flugspö, fluglina, tafs och fluga, är tillåtet mellan Sagabron/
Träbron och gångbron i Hasselbacken. Inget annat fiske är tillåtet på denna sträcka.

• Högst två laxartade fiskar får fångas per person och per dygn.

• Fiske är inte tillåtet med fasta redskap, såsom ryssjor, burar etc.

• Minimimått för fångst: Öring och lax måste vara minst 45 cm långa. Fångst som inte uppfyller minimimått ska omgående släppas tillbaka med varsam hand.

• Vildlax med fettfena bör släppas tillbaka för att gynna laxen i Bäveån.

• Person som bryter mot ovanstående fiskeregler eller inte kan uppvisa giltigt fiskekort förlorar sin fiskerätt och kan omedelbart avvisas från platsen och bötfällas.

• Anvisningar från fisketillsyningsmännen har samma giltighet som dessa regler.

• Utanför markerade områden gäller även andra fiskeregler, se ifiske.se

Hjälp oss samla in information!

Mejla gärna uppgifter om din fångst från Bäveån till Kontaktcenter, Uddevalla kommun för att öka kunskapen om fisken i Bäveån. Tack!
E-post: kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor