Bredfjället

Bredfjället reser sig majestätiskt över Ljungskile och samhället med samma namn. Uppstigningen längs vägarna från Ljungskile är brant. Väl uppe på höjder över 100 meter över havet breder ett starkt kuperat skogslandskap ut sig. Så kallad blåbärsgranskog dominerar det tidigare kala ljunghedslanskapet med inslag av lövträd som ek, ask och lind. Och på höjderna växer tall. Ett 20-tal näringsfattiga sjöar och ett antal mindre myrmarker är välkomna avbrott i storskogen. Så också det fåtal platser av de gamla åker- och hagmarker som betas eller slåttras. Trolldruva, myrlilja, granspira, tätört och skvattram är några växter som finns här och bland fåglarna återfinns fiskgjuse, storlom, tjäder, järpe, pärluggla och tretåig hackspett. Bland de ovanligare däggdjuren kan nämnas lodjur och mård. Varg ses sedan slutet av 1990-talet årligen passera över Bredfjället.

Redan på 1300-talet var fjället kronoallmänning vilket innebar att man mot en avgift till staten fick bosätta sig och bryta mark. Störst var befolkningen på 1700- och 1800-talen. I dag återstår bara tre gårdar med djurhållning. I övrigt är det lämningar efter torp, fägator, jordkällare och liknande som vittnar om den folkrika tiden. Numer är Bredfjället ljungskilebornas rekreations- och friluftsområde. Utmärkta leder och preparerade skidspår gör Bredfjället till en uppskattad plats att vandra och åka skidor på. Dessutom går Bohusleden över Bredfjället i dess östra del.

Utsiktstornet når man om man fortsätter vägen förbi Norra Fjället. Utsikten från tornet är vidsträckt med Uddevallabron i nordväst och Halleberg och Hunneberg i nordost.

Norra fjället

Norra Fjället är en gammal kronogård från minst 1600-talet. Numer är den friluftsgård i Ljungskile friluftsklubbs regi, och den första som möter efter uppfarten från Ljungskile. Här finns olika anordningar för motion och friluftsliv; storstuga, bastu och duschar, vandringsleder och preparerade skidspår.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00