Emaus, Bodele, Gustafsberg

Gustafsberg

Gustafsberg

Emaus lantgård

Emaus lantgård är framför allt en del av kommunens fritidsverksamhet för barn och ungdom. Men det är också en lummig oas med hagar och lundar och ett omfattande stigsystem i skyddad natur.

Emaus var från början ett torp och 1740 byggdes där en herrgårdsliknande byggnad och egendomen förvandlades till landeri i betydelsen ståndsmässig bebyggelse på stadens donationsjordar.

Esaias Tegnér har diktat om Emaus som "en lustgård vid Uddevalla". Även om det kommunala övertagandet 1965 innebar slopande av olika trädgårdsanläggningar så bär mangårdsbyggnad och omgivningarna fortfarande en ståndsmässig prägel.

Bodeleån

Bodeleåns vatten kastar sig ut i ett vattenfall och ner i en lövskogsravin med branta sand- och leravlagringar och en rik lundvegetation. Innan de mäktiga träden börjat skugga marken är vårens flora magnifik med mattor av vitsippor och vårlök. I ravinens centrala delar skapar ormbunken strutbräken en tropisk känsla. Hässleklocka och bäckbräsma är ett par örter som är mindre vanliga.

Småfågellivet är mycket rikt och bland de många fågelstämmorna märks härmsångare, forsärla, rödvingetrast och stenknäck. Med lite tur kan den exotiskt blå kungsfiskaren skådas. Under regniga sommardagar ser man talrikt med landmollusker som betar på blad av olika örter, främst är det bärnstenssnäcka, fläckig lundsnäcka och skogsglanssnäcka. På trädstammarna betar slät- och tätstrimmig spolsnäcka.

Från utloppet i Byfjorden och söderut kan man korsa bäcken på flera broar. Sydost om Gustafsbergsvägens bro börjar en iordningställd naturstig utmed bäcken med trappsteg på branta ställen. Bord och bänkar finns utställda liksom informationstavlor. Stigen, som är en km lång, leder till vattenfallet som även kan nås från p-platsen på Uddevallas södra utfart.

Gustafsberg

Gustafsberg är Sveriges första badort och representerar en tidstypisk badortsmiljö med sina många vackra byggnader och sköna gräsmattor under jättelika parkträd.

Här fanns ett litet badhus redan 1774 men det som fick intresset för badorts- och brunnsmiljön att öka rejält var två kungliga besök. Kronprins Gustafs besök år 1804 och i än högre grad drottning Hedvig Elisabeth Charlottas återkommande besök under fälttåget mot Norge sommaren 1814. Då var det storstadssocieteten som kom till Gustafsberg för att bada varma tångbad i det nybyggda varmbadhuset och dricka brunn. Nu råder en annan tid då badhuset förvandlats till vandrarhem och besökarna är människor ur alla samhällsklasser. Konserter och andra begivenheter lockar folk i stora skaror till den känsla av förnäm svalka som den vackra Societetssalongen erbjuder. Det gäller även Badrestaurangen liksom Café Snäckan som även bjuder på lekamlig spis. I anslutning till badortsområdet finns naturligtvis en badplats, Sörkullens bad, men också, strax intill, Landbadet som är stadens utomhusbassäng och ett flertal planer för fotboll, handboll och beachvolleyboll.

Den stora folkvandringen ut till Baggetofta, som gården hette från 1600-talets slut, började efter upptäckten på 1720-talet av en så kallad hälsokälla med svavelsyrad järnoxid i vattnet. Något som ansågs bota många sjukdomar och som lockade sjuka i de mest skiftande tillstånd och ur alla samhällsklasser. Tappkranen inne i Badrestaurangen befinner sig rakt över brunnen med det hälsobringande vattnet.

En stor donation av makarna Anders Knape Hansson och Catharina Hegardt till en internatskola på Baggetofta godkändes av kung Gustaf III. Kungen medgav även att skolan skulle få heta Gustafsbergs barnhus. Verksamheten startade 1776 och upphörde 1924. Då hade 741 pojkar fått sin utbildning och fostran på Gustafsberg. Åren 1949 till 1976 var det pampiga skolhuset i sten från 1897 skolhem för elever från övriga Bohuslän vilka gick på läroverket inne i stan.

Gustafsberg erbjuder inte bara en tidstypisk badortsmiljö. Som en krans ovanför badortsmiljön ligger storskog och dramatiska bergpartier på uppemot hundratalet meter. I närheten av Landbadet återfinns mjukt sluttande åker- och ängsmarker. Här gör Strandpromenaden skäl för namnet men efter vandrarhemmet fortsätter den västerut i två olika sträckningar. Medan en lättillgänglig stig följer fjordstranden går en svårare upp i berget med pampiga furor och Knapes utsiktsplats som bjuder på en vidsträckt utsikt. Tall dominerar de strandnära partierna samt höjderna, gran i övrigt med björk och ek i skogsbrynen. I söder, vid Lilla Hässleröd, står en vackert formad gammal ek, ett naturminne, som kallas Karl XII:s ek.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00