Herrestadsfjället

Herrestadsfjället är för uddevallaborna nästan lika kärt som havet.

Sedan mitten av 1930-talet har den mäktiga och vildmarksliknande höjdplatån norr och nordväst om Uddevalla varit ett populärt friluftsområde. Inte minst på grund av alla stugor, vindskydd och andra anläggningar som entusiaster i Friluftsfrämjandet försett fjället med.

Dessutom bjuder fjället på en starkt varierad och stundtals dramatisk natur. Tallar, både resliga giganter och vresiga martallar återfinns där jordlagret är tunt och näringsfattigt. I öster hittar man öppna, trädlösa hällmarkshedar. Gran finns företrädesvis i väster, i sluttningar och sänkor samt i planteringar på tidigare inägomark. Ek, tall och björk förekommer i mindre bestånd.

Fjällets centrala del är starkt kuperad och här finns fjällets högsta punkt, nästan 177 meter över havet.

Antalet sjöar är mycket stort och myrmark är det gott om över hela fjället, främst i nordost. Den vackraste mossen är troligtvis Bredmossen längst i nordväst. Höjdläget innanför kusten innebär riklig nederbörd vilket gynnar gräset blåtåtel, halvgräset hedsäv, riset klockljung samt örter som myrlilja och jungfru Maries nycklar.

De magra markerna innebär annars en dominans för renlavar, lingon, blåbär, kråkris och olika mossor. Vildmarkskaraktären ger tjädern ett starkt fäste. Orrar hörs spela, nattskärran surrar och sjöfåglarna intar de många sjöarna. Bäver finns åter i området.

Även om resterna försvinner sakta men säkert så finns fortfarande åtskilliga spår den stora befolkning som en gång funnits på fjället - ruiner, fruktträd, bärbuskar, stenmurar, stigar och diken

Det så finns också "nybyggare" på fjället. Människor som fascineras av naturen och bygger sig en tillvaro i en "vildmark" som inte ligger särskilt långt till bebyggelse och civilisation.

Just den närheten har gjort Herrestadsfjället till ett eldorado för motionärer, vandrare, fiskare och naturintresserade i största allmänhet. Det började när Friluftsfrämjandet fick en lokalavdelning i Uddevalla 1936.

När Uddevalla Idrottssällskaps förlade sin friluftsgård till Klämman i fjällets sydvästliga del blev det även fråga om mera aktiv motion. Motionsspår och skidleder i olika längder utgår från Klämman. Bohusleden sträcker ut sig från öster över hela norra delen av fjället.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00