Kärlingesund, Bassholmen

Kor på Bassholmen

Kor på Bassholmen

Kärlingesund

Kärlingesund med naturreservat och vacker gammal gårdsmiljö är ett fint exempel från förr på en lantgård i skärgården. Gården var kronohemman på 1600-talet. Omkring 1788 fanns här två sillsalterier och fyra trankokerier. Nuvarande gårdsbyggnader är som äldst från början av 1800-talet och inrymmer vandrarhem och kursgård i en djärv tillbyggnad.

Omgivningarna bjuder på stigar och en vandringsled på höglänta berg, i djupa dalgångar och på strandängar utmed en grund fågelrik havsvik. Betesdjur håller landskapet öppet och det kantas av lummiga lövskogspartier och en rikedom på växter,som vårvicker, smånunneört och filtbjörnbär och fåglar som gök, härmsångare och törnskata.

På berghällmarkerna närmast Bassholmen förekommer flera ovanliga insekter. 2006 upptäcktes den blåvingade gräshoppan, en ny art för kommunen. Metallvingesvärmare och purpurmätare är två andra ovanliga och färggranna insekter på denna lokal.

En restaurerad torpstuga, Klaras på Källaren, och spår av både en väderkvarn och en delvis uppmurad 1700-talsväg vittnar om gammal kulturbygd. Vägen ingår i vandringsleden Kuststigen.

Bassholmen

Bassholmen är kommunens västligaste ö. Markerna på Bassholmen har brukats sedan lång tid och det i kombination med skärgårdsnäringar som fiske, båtbyggeri och sjöfart. Under sillperioden på 1700-talet fanns här sillsalteri och trankokeri. Under andra halvan av 1800-talet gav ett båtvarv sin ägare, Jakob Johansson, sådan rikedom att han kunde uppföra den ståtliga mangårdsbyggnad som i dag är vandrarhem.

Bassholmen ligger skyddad från öppna havet omgiven av smala havsarmar med strömmande vatten över delvis grunda leror med mycket sjöfågel, även vintertid. Här rastar storspov, kärrsnäppa och strandpipare. I augusti dominerar hundratals simänder.

I öster finns lövträdskantade dalstråk, i nordväst öppen betad barrskog med inslag av björk och ek. På strandängarna finner man både strandkrypa och havsnarv.

Ett båtmuseum med åtskilliga aktiviteter, särskilt sommartid och ljuvliga miljöer att ströva i gör Bassholmen värt även längre besök.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00