Hålligångparken - utegym och motorikbana

Hålligångparkens utegym

Hålligångparkens utegym

Vill du vara aktiv i en attraktiv utomhusmiljö?  Det kan du vara i Hålligångparken vid Bjursjön. Parken innehåller både utegym och motorikbana – något för alla åldrar.

Utegymmet innehåller 14 olika stationer och motorikbanan som bjuder in till lek är indelad i en del som passar lite yngre barn, och en del med utformning som passar för lite äldre barn.

Hålligångparken ligger strax bakom Bjursjöstugan i nära anslutning till både boulebana, löparspår och badbrygga.

Här finns också två fasta grillplatser som är till för engångsgrillar.  Eventuellt skräp får var och en plocka med sig hem och källsortera - av det skälet finns ingen soptunna i parken. 

Marken är hårdgjord så att ytorna blir lättillgängliga även med rullstol.

Välkommen att hålla igång i Hålligångparken!

Förslag på sidor