Hundrastgård

I Uddevalla finns en hundrastgård där du kan låta din hund springa fritt tillsammans med andra hundar. Hundrastgården är 1200 m² stor och ligger mellan Exercisvägen och Västgötavägen.

Tänk på att:

  • Ha uppsikt över din hund
  • Var lyhörd och uppmärksam om din eller andras hundar inte är vana att umgås med andra hundar
  • Städa upp efter din hund

Tänk på att under perioden 1 mars till 20 augusti ska du hålla din hund kopplad i skog och park. Lösa hundar kan annars störa vilda djur som får sina ungar under denna period.

Karta hundrastgård

Den grå markeringen visar var hundrastgården ligger.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00