Koloniområden och odlingslotter

Kommunen har odlingslotter för uthyrning på Fröland.

Kolonilott Fröland

Det finns också föreningar som har odlingsverksamhet i Uddevalla.

Kontakt föreningar

Tureborg, Marie Byding, telefon 0709-95 59 30 (för närvarande inga lediga odlingslotter)

Kurveröd, Paula Bratt, telefon 0739-67 40 16

Fasseröd, Tommy Reimer, telefon 0762-14 42 65

Misteröd, Solveig Hultman, telefon 0522-380 41

Kontakt

Ulrika Windh, +46 522‑69 64 87

Mark- och exploateringsing

ulrika.windh@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00