Koloniområden och odlingslotter

Kommunen har odlingslotter för uthyrning på Fröland.

Kolonilott Fröland

Det finns också föreningar som har odlingsverksamhet i Uddevalla.

Kontakt föreningar

Tureborg, Marie Byding, telefon 0709-95 59 30 (för närvarande inga lediga odlingslotter)

Kurveröd,

Fasseröd, Tommy Reimer, telefon 0762-14 42 65

Misteröd, Solveig Hultman, telefon 0707 35 06 48

Kontakt

Sofia Bergkvist, 0522-69 60 00

Mark- och exploateringsing

sofia.bergkvist@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00