Hogstorp

Beskrivning och plan för kommunens lekplatser.

Stationsvägen

Historik: Anlagd på 1970-talet. Totalupprustning 2005

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Bevaras, är i upprustningsbehov

Lekplats Stationsvägen

Östra Bräckekroken

Historik: Anlagd på 1970-talet. Totalupprustad 2002

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras, är i upprustningsbehov

Lekplats Östra Bräckekroken

Västra Bräckekroken

Historik: Anlagd på 1970-talet. Totalt upprustad 2002

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Nedlägges

Lekplats Västra Bräckekroken

Kontakt

Kundtjänst Samhällsbyggnad, +46 522‑69 64 00

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00