Hogstorp

Beskrivning och plan för kommunens lekplatser

Bräckekroken

Adress: Östra Bräckekroken

Historik: Anlagd på 1970-talet. Totalupprustad 2017

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras

Lekplatsen Bräckekroken

Stationen

Adress: Stationvägen

Historik: Anlagd på 1970-talet. Totalupprustad 2021

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras

Lekplatsen Stationen

Kontakt

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00