Ljungskile

Beskrivning och plan för kommunens lekplatser

Fjället

Adress: Fjällvägen

Historik: Anlagd på 1970-talet. Totalupprustad 2008-2009

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras

Fjället

Badhusparken

Adress: Vällebergsvägen

Historik: Anlagd på 1950-60-talet. Delvis upprustad 1970, 1994 och 2007

Nuläge: under ombyggnad

Lekplats Badhusparken

Räkan

Adress: Räkvägen

Historik: Anlagd på 1980-talet, totalupprustad 2018

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år.

Förslag: Bevaras

Lekplatsen Räkan

Smultronet

Adress: Smultronstigen

Historik: Anlagd på 1980-talet. Total upprustning 2009

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år. Mycket populär bland boende och vandrande dagbarnvårdare

Förslag: Bevaras

Lekplats Smultronstigen

Kryddan

Adress: Dillvägen

Historik: Anlagd på 1970-talet. Delvis upprustad 1994. Totalupprustning 2009

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Bevaras

Lekplats Dillvägen, Hälle-Bråten

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00