Ljungskile

Beskrivning och plan för kommunens lekplatser

Badhusparken

Adress: Vällebergsvägen

Historik: Anlagd på 1950-60-talet. Totalupprustad 2021

Nuläge: Temalekplats Småkrypens värld. Anpassad för barn 0-12 år.

Badhusparken

Fjället

Adress: Fjällvägen

Historik: Anlagd på 1970-talet. Totalupprustad 2008-2009

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras

Fjället

Kryddan

Adress: Dillvägen

Historik: Anlagd på 1970-talet. Delvis upprustad 1994. Totalupprustning 2009

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Bevaras

Lekplats Dillvägen, Hälle-Bråten

Räkan

Adress: Räkvägen

Historik: Anlagd på 1980-talet, totalupprustad 2018

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år.


Lekplatsen Räkan

Smultronet

Adress: Smultronstigen

Historik: Anlagd på 1980-talet. Total upprustning 2009

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år. Mycket populär bland boende och vandrande dagbarnvårdare

Lekplats Smultronstigen

Kontakt

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se