Ljungskile

Beskrivning och plan för kommunens lekplatser

Fjället

Adress: Fjällvägen

Historik: Anlagd på 1970-talet. Totalupprustad 2008-2009

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras

Lekplats Fjällvägen, Simmersröd

Badhusparken

Adress: Vällebergsvägen

Historik: Anlagd på 1950-60-talet. Delvis upprustad 1970, 1994 och 2007

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år. Användes mestadels av öppna förskolan

Förslag: Bevaras, är i upprustningsbehov

Lekplats Badhusparken

Smultronet

Adress: Smultronstigen

Historik: Anlagd på 1980-talet. Total upprustning 2009

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år. Mycket populär bland boende och vandrande dagbarnvårdare

Förslag: Bevaras

Lekplats Smultronstigen

Blåbärsvägen

Adress. Blåbärsvägen

Historik: Anlagd på 1980-talet

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år. Inte mycket använd idag

Förslag: Nedlägges

Lekplats Blåbärsvägen

Kryddan

Adress: Dillvägen

Historik: Anlagd på 1970-talet. Delvis upprustad 1994. Totalupprustning 2009

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Bevaras

Lekplats Dillvägen, Hälle-Bråten

Räkan

Adress: Räkvägen

Historik: Anlagd på 1980-talet

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år.

Förslag: Bevaras, är i upprustningsbehov

Lekplats Räkvägen, Svinhuskullen

Kontakt

Kundtjänst Samhällsbyggnad, +46 522‑69 64 00

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00