Uddevalla tätort, område norr

Beskrivning och plan för kommunens lekplatser.

Champinjonen

Adress: Champinjonstigen

Historik: Anlagd på 1960-talet. Upprustad 1995. Totalupprustad 2020.

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras

Lekplatsen Champinjonen

Drillen

Adress: Polonäsvägen

Historik: Anlagd på 1970-talet. Delvis upprustad 1994. Total upprustning 2002

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år. Mycket populär, stora lekytor

Förslag: Bevaras, är i upprustningsbehov

Lekplats Drillen

Herrestadsparken

Adress: Peders gatan

Historik: Anlagd på 1970-talet. Delvis upprustad 1994. Totalupprustad 2007-2008

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras, är i upprustningsbehov

Herrestadparken

Källdalsparken

Adress: Dukagångsgränd

Historik: Anlagd på 1970-talet, totalupprustad 2005 samt 2019 (medborgardialog)

Nuläge: Temalekplats som inbjuder med havsanknytning under ytan.

Lekplats Källdalsparken

Ljungen

Adress: Ljungvägen

Historik: Anlagd på 1950-60 talet. Viss upprustning på 1990-talet

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Bevaras

Lekplats Ljungvägen

Middagen

Adress: Middagsvägen

Historik: Anlagd på 1980-talet, renoverad 2019

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras

Middagen

Myntet

Adress: Myntslingan

Historik: Anlagd på 1980-talet. Upprustad 2004

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Bevaras, är i upprustningsbehov

Lekplats Myntslingan

Nordostan

Adress: Nordostpassagen

Historik: Anlagd på 1960-talet. Viss upprustning 1994 och totalupprustning 2012

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras

Lekplats Nordostpassagen

Opalen

Adress: Opalvägen

Historik: Anlagd på 1970-talet. Delvis upprustad 1994. Totaltupprustad 2012

Nuläge: Stor yta, anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras

Opalen

Riksdaler

Adress: Riksdalers gränd

Historik: Anlagd på 1970-talet. Delvis upprustad 1994. Totalupprustning 2010

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Bevaras

Lekplats Riksdalers gränd

Ringen

Adress: Ringvägen

Historik: Anlagd på 1950-60-talet. Totalupprustning 2004. Överlämnad till samfälligheten 2004. Återtagen 2008. Upprustad 2016.

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Bevaras

Ringen

Rönnen

Adress: Rönnvägen

Historik: Anlagd på 1960-talet. Upprustad 2000 och 2021.

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Bevaras

Lekplats Rönnen

Silverpengen

Adress: Penninggatan

Historik: Anlagd på 1980-talet. Upprustad 2018

Nuläge: Anpassad för barn 7-12 år

Förslag: Bevaras

Silverpengen

Skidan

Adress: Slalomgränd

Historik: Anlagd på 1980-talet. Helt upprustad 2018

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras

Skidan

Slanten

Adress: Slantvägen

Historik: Anlagd på 1980-talet. Upprustad 2005

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras. Planerad upprustning 2022

Lekplats Slantvägen

Snöbollen

Adress: Snöbollsgränd

Historik: Anlagd på 1980-talet. Helt upprustad 2018

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras

Snöbollen

Sockertoppen

Adress: Sockertoppsvägen

Historik: Anlagd på 1960-talet. Upprustad 2002

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Bevaras

Sockertoppen

Tallen

Adress: Tallvägen

Historik: Anlagd på 1950-talet. Totalupprustad 2021.

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år


Herrestadparken

Tant Grön

Adress: Tant Gröns väg

Historik: Anlagd 2019

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år


Lekplats Tant Grön

Tisdagen

Adress: Tisdagsvägen

Historik: Anlagd på 1980-talet.

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år.

Förslag: Bevaras. Planerad upprustning 2022

Lekplats Tisdagsvägen

Valhalla

Adress: Valhallavägen

Historik: Anlagd på 1960-talet. Totalupprustad 2021

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras

Lekplats Valhallavägen

Villan

Adress: Villavägen

Historik: Anlagd på 1950-60-talet. Totalupprustning 2004. Överlämnad till samfälligheten 2004. Återtagen 2008. Upprustad 2016.

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras

Villan

Violinen

Adress: Violinvägen

Historik: Anlagd på 1960-talet. Delvis upprustad 1994

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år. Flyttad till bollplan och totalupprustning 2012

Förslag: Bevaras

Violinen

Våren

Adress: Aprilvägen

Historik: Anlagd på 1980-talet. Totalupprustad 2020.

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Bevaras

Våren

Kontakt

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se