Kuststigen

Kuststigen. Foto Anders Krylberg

Kuststigen. Foto Anders Krylberg

Kuststigen är kustnära korta och längre vandringsleder mellan Tjörn och Moss i Norge. Nya slingor med alternativa sträckningar samt möjligheter till kortare rundvandringar har skapats i anslutning till leden.

I boken om Kuststigen finns beskrivning av ett flertal platser som på olika sätt anpassats för att underlätta friluftsliv för funktionsnedsatta.

Boken om Kuststigen finns som e-bok på svenska och engelska. Den tryckta boken är slutsåld.

Länk till vandringsledens webbsida kuststigen.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00