Snäckskalstriangeln

Snäckskalstriangeln är en vandringsled som tar dig mellan tre av Uddevallas områden där snäckskalsbankar påträffas: Kuröd, Ramseröd och Älje Porsen.

En logotyp för projektet snäckskalstriangeln bestående av en snäcka framför en triangel.

Ledmarkering, snäckskalstriangeln

Längd: Ca 16 km. Stigen är ganska kuperad.
Tid: Ungefär 4-5 timmar utan raster.
Markering: Beiga band och klistemärken med snäckskalstriangelns symbol.
Underlag: Skogsstigar, grusvägar och asfalt.
Hitta hit: Med cykel: cykla till Skalbanksmuseet i Kuröd.Med buss: det är enkelt att ta sig till och från leden via hållplatserna Nordverk, Nöthult, Gräskärr och Glimmingen.Med bil: parkeringar finns vid Skalbanksmuseet, Ramseröds naturreservat och vid Älje-Porsens naturreservat.
Karta: Orienteringskarta (pdf för utskrift)>> Pdf, 3.8 MB.

Leden Snäckskalstriangeln tar dig på en resa genom tiden med början för ca 10 000 år sedan då bankarna skapades, fram till 1900-talets början då skalgruset exploaterades och skapade en industri som kom att forma Uddevalla på många sätt. Skalgruset i marken har gett alla tre områdena intressant flora och fauna med höga naturvärden och de är därför också naturreservat.

Inspiration till ledens markering kommer från de säckar som snäckskalen packades i. Dessa pryddes av en liknande snäcka och färgen på bandet är taget från säckens färg.

På vandringen runt snäckskalstriangeln passerar du tre av våra naturreservat, Kuröd, Bäveån nedre och Ramseröd. Läs mer om våra naturreservat>>

Silhuett
Logotyp för LONA projekt, ordet lona över en bild på sverigekartan.

Leden är finansierad med stöd från LONA-projektet.

Förslag på sidor