Tureslingan

En av Uddevallas nyaste leder med ett tydligt tema: Ture! Stigen är en rundslinga och börjar och slutar på samma ställe. Stigen leder dig från bostadsområdet Tureborg via Tureborgens ruiner och in i Ture dalars naturreservat.

Uppe vid ruinen kan du se resterna av Ture Malmgrens pampiga borg som han lät bygga under början av 1900-talet med medeltida slott som inspiration. Leden går även igenom den trolska bäckravinen som utgör naturreservatet Ture dalar. Naturreservatet har en dramatisk terräng med mossbelupna stenar i en susande ädellövskog.

Leden är markerad med röda markeringar och är en rundslinga på ungefär 2 km, dock är vissa passager ganska branta och kan upplevas som svåra. För att ta sig till området går det bra att cykla till änden på vägen Dalgången för att komma rakt på starten till leden. Om du tar dig med bil kan du parkera vid tennisbanorna längst vägen Dalstigen, därifrån är det ca 400 meter upp till slingan.

Karta Tureslingan för utskrift Pdf, 1.2 MB.

Längd: Cirka 2 km. Stigen är ganska kuperad.
Tid: Ungefär 45 minuter utan raster.
Markering: Röda band och röda markeringar.
Underlag: Skogsstigar, grus och klippor.
Hitta hit: Med cykel: cykla mot Tureborg och ställ cykeln längst in på vägen Dalgången. Med buss: ta buss 5 till hållplatsen Dalgången och gå längst in på vägen Dalgången. Med bil: åk mot östra Uddevalla på Sigelhultsvägen och parkera vid tennisplanerna vid vägen Dalstigen.

En bild på en skylt i naturen där det står Tureslingan

Tureslingan är en av Uddevallas nyaste leder.

Förslag på sidor