Bodelefälten

Bodelefälten används flitigt, framför allt under sommarhalvåret som träningsanläggning för hundratals ungdomar inom olika idrotter och för stora turneringar, rekreation och motion.

Oddebollen är en stor ungdomsturnering i fotboll som arrangeras här i slutet av juli varje år. IK Oddevold står för arrangemanget.

Bodelefältets planer och ytor

Karta över Bodelfältets planer och ytor

Kontakt

Funktionsbrevlåda Rimnersvallen

+46 522‑69 60 00

rimnersvallen@uddevalla.se

Förslag på sidor