Ishall

Fridhemshallen är stängd för allmänheten

Uddevalla kommun har sedan regeringens besked om restriktioner den 18 december hållit stängt i våra inomhusanläggningar.

En ny pandemilag trädde ikraft 10 januari, men fortfarande gäller regeringens rekommendation från den 18 december att kommuner och regioner håller stängd sådan verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig.

Från 8 februari 2021 gäller följande

  • Idrottshallar samt Walkesborgsbadet håller tillsvidare stängt för allmänheten.
  • Vi öppnar upp kommunens anläggningar för ungdomar födda 2002 eller senare.
  • Utövare på elitnivå är fortsatt välkomna att träna i idrottshallar samt Walkesborgsbadet.
  • Kommunens utomhusanläggningar håller fortsättningsvis öppet för föreningslivet och allmänheten precis som tidigare.

Läs mer på

Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågor (folkhalsomyndigheten.se)

Riksidrottsförbundet (rf.se)

/ Kultur och fritidsförvaltningen

Här kan du lämna in dina skridskor för slipning

Här kan du lämna in dina skridskor för slipning

Slipning av skridskor

Personal i Fridhemshallen hjälper till med slipning av skridskor. Det kostar 50 kr och betalas med Swish.

Behöver du hjälp med att få dina skridskor slipade? Ring Sulltan Nocaj tfn 0522-69 81 71 när du är utanför Fridhemshallen.

Tider: måndag-torsdag klockan 10.00-15.30 och fredag klockan 10.00-12.00.

Övrig tid enligt överenskommelse med tjänstgörande vaktmästare.

Prenumerera på information och få mejl när vi uppdaterar sidan vid förändringar i verksamheten, ändrade öppettider och nyheter.

Hantera prenumeration

Hyra utrustning

Hjälmar finns att låna gratis.
Skridskor storlek 28-45, 20:-
Skridskor och hjälmar ska torkas av med desinfektionsmedel före och efter användning.

Skridskoslipning 50:-

Cafeteria

Cafeterian är öppen när stora banan är öppen.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Fritidsavdelningen,

Fritidsavdelningen@uddevalla.se

Besöksadress: Svanevägen 2

Telefon 0522-69 64 36 

Bokningar för skolklasser 0522-69 64 32

Mer information

Fri parkering

Hjärtstartare finns i vaktmästarexpeditionen

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00