Ishall

Fridhemshallen är stängd för allmänheten

Uddevalla kommun har sedan regeringens besked om restriktioner den 18 december hållit stängt i våra inomhusanläggningar.

En ny pandemilag trädde ikraft 10 januari, men fortfarande gäller regeringens rekommendation från den 18 december att kommuner och regioner håller stängd sådan verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig.

Från 1 juni 2021 gäller följande

  • Kommunen välkomnar samtliga åldrar i föreningsdrivna aktiviteter.
  • Vi öppnar inte våra kommunala anläggningar för allmänheten.
  • Utövande lag och domare medges boka omklädningsrum, gärna fler för att kunna hålla avstånd.
  • Genomgångar innan match uppmanas genomföras utomhus.

Vi har löpande dialoger och är lyhörda för förslag på anpassningar men vi vill också trycka på att:

Ansvarig förening tar sitt ansvar att aktivt följa bestämmelser och rekommendationer i löpande verksamhet och arrangemang.

Vi tar vårt ansvar i att skapa förutsättningar för ovanstående. Ett gott stöd för tolkning och analys delges i nedanstående länk – mest fokus på fotboll, men generellt riktigt bra!

(96) Information om publikbegränsningarna inför 1 juni. - YouTube

/ Kultur och fritidsförvaltningen

Prenumerera på information och få mejl när vi uppdaterar sidan vid förändringar i verksamheten, ändrade öppettider och nyheter.

Hantera prenumeration

Hyra utrustning

Hjälmar finns att låna gratis.
Skridskor storlek 28-45, 20:-
Skridskor och hjälmar ska torkas av med desinfektionsmedel före och efter användning.

Skridskoslipning 50:-

Cafeteria

Cafeterian är öppen när stora banan är öppen.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Fritidsavdelningen,

Fritidsavdelningen@uddevalla.se

Besöksadress: Svanevägen 2

Telefon 0522-69 64 36 

Bokningar för skolklasser 0522-69 64 32

Mer information

Fri parkering

Hjärtstartare finns i vaktmästarexpeditionen

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00