Anmälan om förlängning av
friidrottskort 

 Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter »

Villkor

Kortet gäller endast för friidrottsträning under öppna träningstider i friidrottshallen. Styrketräning, gymnastik och Bouldervägg ingår inte i Friidrottskortet.

In- och utloggning ska ske vid varje träningstillfälle, kortläsare finns mittemot cafeterian.

Friidrottskortet är personligt för den som kvitterat ut kortet. Kontroll kan därför komma att ske på de som nyttjar hallen.  Du måste därför vid kontroll vara beredd att visa ditt kort samt legitimera dig.

De som missbrukar/lånar ut sitt friidrottskort eller som inte följer de regler som gäller i hallen kommer omedelbart att stängas av.  Erlagd avgift återbetalas ej.

Ansökan om friidrottskort kan endast göras av friidrottsföreningar och kostnaden faktureras respektive förening och skall betalas senast vid fakturans förfallodatum. Om betalning ej är gjord innan sista betalningsdag upphör giltigheten på kortet att gälla. Det medför inte att betalningsansvaret för friidrottskortet fråntas er. 

Sker betalning efter sista betalningsdag behöver kultur och fritid meddelas för att kortets giltighet ska återupptas. Detta meddelas enklast till fritidsavdelningen@uddevalla.se Se till att skriva med fakturanummer, namn på kortets innehavare och taggnummer samt när betalning gjordes. Därefter meddelar vi er när friidrottskortet åter är giltigt. Föreningar tillåts inte att debitera innehavaren av kortet en högre kostnad än det pris Uddevalla kommun debiterar föreningen för träningskortet.

Friidrottskortet är giltigt ett år från det att ansökan har gjorts.  

Tagg ska kvitteras ut vid start och lämnas åter senast 14 dagar efter giltighetens slut i annat fall faktureras föreningen 100 kr per ej återlämnad tagg. 

Gäller ansökan förlängning av friidrottskort ska inte ny tagg kvitteras ut.

Vid förlust av tagg ska detta omedelbart meddelas till kultur och fritids personal i Rimnershallen.

Julafton, juldagen, nyårsafton, nyårsdagen, påskafton, påskdagen, nationaldagen, midsommarafton och midsommardagen är hallen stängd för träning. Övriga dagar samt under sommarperioden kan reducerade öppettider förekomma.  Uddevalla kommun förbehåller sig rättan att göra både ordinarie och tillfälliga ändringar i öppettiderna för friidrottskorten i de fall som anses nödvändiga.

Ordinarie och tillfälligt ändrade öppettider hittar ni här. Det går även att prenumerera på att bli informerad om när öppettiderna ändras.

Förslag på sidor