Löparkort

Löparkortet ger möjlighet till löpträning under perioden 1 oktober-30 april. Inga krav finns på att du behöver vara aktiv inom någon förening.

Priser

För ideella allmännyttiga friidrottsföreningar inom Uddevalla
(fakturan skickas till föreningen)


Ungdom (till och med det år man fyller 20)

460 kr

Vuxen (från och med det år man fyller 21)

925 kr

För övriga (Privatpersoner, företag, övriga föreningar m.m.)


Ungdom (till och med det år man fyller 20)

920 kr

Vuxen (från och med det år man fyller 21)

1.845 kr


Förslag på sidor