Löparkort

Löparkortet ger möjlighet till löpträning under perioden 1 oktober-30 april. Inga krav finns på att du behöver vara aktiv inom någon förening.

Priser

För ideella allmännyttiga friidrottsföreningar inom Uddevalla
(fakturan skickas till föreningen)


Ungdom (till och med det år man fyller 18)

450 kr

Vuxen (från och med det år man fyller 19)

900 kr

För övriga (Privatpersoner, företag, övriga föreningar m.m.)


Ungdom (till och med det år man fyller 18)

900 kr

Vuxen (från och med det år man fyller 19)

1.800 kr


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00