Löparkort

Löparkortet ger möjlighet till löpträning under perioden 1 oktober-30 april. Inga krav finns på att du behöver vara aktiv inom någon förening.

Priser

För ideella allmännyttiga friidrottsföreningar inom Uddevalla
(fakturan skickas till föreningen)


Ungdom (till och med det år man fyller 18)

400 kr

Vuxen (från och med det år man fyller 19)

800 kr

För övriga (Privatpersoner, företag, övriga föreningar m.m.)


Ungdom (till och med det år man fyller 18)

800 kr

Vuxen (från och med det år man fyller 19)

1.600 kr


Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Besöksadress: Rimnersgatan 13

Telefon 0522-69 81 85 

Bokningar 0522-69 64 32

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00