Löparkort

Löparkortet ger möjlighet till löpträning under perioden 1 oktober-30 april. Inga krav finns på att du behöver vara aktiv inom någon förening.

Priser

För ideella allmännyttiga friidrottsföreningar inom Uddevalla
(fakturan skickas till föreningen)


Ungdom (till och med det år man fyller 18)

460 kr

Vuxen (från och med det år man fyller 19)

925 kr

För övriga (Privatpersoner, företag, övriga föreningar m.m.)


Ungdom (till och med det år man fyller 18)

920 kr

Vuxen (från och med det år man fyller 19)

1.845 kr


Förslag på sidor