Anmälan om förlängning av löparkort

Villkor

Löparkortet är giltigt under perioden 1 oktober-30 april.

Kortet gäller endast för löpning under öppna träningstider i friidrottshallen. Annan friidrottsträning samt styrketräning, gymnastik och bouldervägg ingår inte i Löparkortet.

In- och utloggning ska ske vid varje träningstillfälle, kortläsare finns mittemot cafeterian.

Löparkortet är personligt för den som kvitterat ut kortet. Kontroll kan därför komma att ske på de som nyttjar hallen. Du måste därför vid kontroll vara beredd att visa ditt kort samt legitimera dig.

De som missbrukar/lånar ut sitt löparkort eller som inte följer de regler som gäller i hallen kommer omedelbart att stängas av. Erlagd avgift återbetalas ej.

Löparkorten faktureras kortinnehavaren om inget annat anges i ansökan och ska betalas senast vid fakturans förfallodatum.

Vid ansökan för personer under 18 år krävs vårdnadsinnehavare eller förening/företags medgivande och kostnaden faktureras istället till denne.

Om betalning ej är gjord innan sista betalningsdag upphör giltigheten på kortet att gälla. Det medför inte att betalningsansvaret för löparkortet fråntas er.

Sker betalning efter sista betalningsdag behöver kultur och fritid meddelas för att kortets giltighet ska återupptas. Detta meddelas enklast till fritidsavdelningen@uddevalla.se Se till att skriva med fakturanummer, namn på kortets innehavare och taggnummer samt när betalning gjordes. Därefter meddelar vi er när löparkortet åter är giltigt.

Föreningar tillåts inte att debitera innehavaren av kortet en högre kostnad än det priset Uddevalla kommun debiterar föreningen för träningskortet.

Tagg ska kvitteras ut vid start och lämnas åter senast 14 dagar efter giltighetens slut i annat fall faktureras en kostnad på 100 kr per ej återlämnad tagg.

Vid förlust av tagg ska detta omedelbart meddelas till kultur och fritids personal i Rimnershallen

Julafton, juldagen, nyårsafton, nyårsdagen, påskafton, påskdagen, nationaldagen, midsommarafton och midsommardagen är hallen stängd för träning. Övriga dagar samt under sommarperioden kan reducerade öppettider förekomma.  Uddevalla kommun förbehåller sig rättan att göra både ordinarie och tillfälliga ändringar i öppettiderna för löparkort i de fall som anses nödvändiga.

Ordinarie och tillfälligt ändrade öppettider hittar ni på www.uddevalla.se/rimnershallskort, där går även att prenumerera på att bli informerad om när öppettiderna ändras.

Förslag på sidor