Anmälan om förlängning av gymnastikkort

 Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter »

Villkor

Kortet gäller endast för träning i gymnastikdelen under öppna träningstider.

Styrketräning, friidrottsträning och Bouldervägg ingår inte i gymnastikkortet. Kortet ger inte heller tillåtelse att träna i gymnastikdelen utan behörig ledare närvarande.

In- och utloggning ska ske vid varje träningstillfälle, kortläsare finns mittemot cafeterian.

Gymnastikkortet är personligt för den som kvitterat ut kortet. Kontroll kan därför komma att ske på de som nyttjar hallen. Du måste därför vid kontroll vara beredd att visa ditt kort samt legitimera dig.

De som missbrukar/lånar ut sitt gymnastikkort eller som inte följer de regler som gäller i hallen kommer omedelbart att stängas av. Erlagd avgift återbetalas ej.

Ansökan om gymnastikkort kan endast göras av gymnastikföreningar med hemvist i Uddevalla kommun och kostnaden för kortet faktureras respektive förening och skall betalas senast vid fakturans förfallodatum. Om betalning ej är gjord innan sista betalningsdag upphör giltigheten på kortet att gälla. Det medför inte att betalningsansvaret för gymnastikkortet fråntas er.

Sker betalning efter sista betalningsdag behöver kultur och fritid meddelas för att kortets giltighet ska återupptas. Detta meddelas enklast till fritidsavdelningen@uddevalla.se Se till att skriva med fakturanummer, namn på kortets innehavare och taggnummer samt när betalning gjordes. Därefter meddelar vi er när gymnastikkortet åter är giltigt.

Föreningar tillåts inte att debitera innehavaren av kortet en högre kostnad än det priset Uddevalla kommun debiterar föreningen för träningskortet.

Gymnastikkortet är giltigt ett år från det att ansökan har gjorts. Tagg ska kvitteras ut vid start och lämnas åter senast 14 dagar efter giltighetens slut i annat fall faktureras föreningen 100 kr per ej återlämnad tagg.

Gäller ansökan förlängning av gymnastikkort ska inte ny tagg kvitteras ut.

Vid förlust av tagg ska detta omedelbart meddelas till Kultur och fritids personal i Rimnershallen.

Julafton, juldagen, nyårsafton, nyårsdagen, påskafton, påskdagen, nationaldagen, midsommarafton och midsommardagen är hallen stängd för träning. Övriga dagar samt under sommarperioden kan reducerade öppettider förekomma.  Uddevalla kommun förbehåller sig rättan att göra både ordinarie och tillfälliga ändringar i öppettiderna för gymnastikkort i de fall som anses nödvändiga.

Ordinarie och tillfälligt ändrade öppettider hittar du här. Det går även att prenumerera på att bli informerad om när öppettiderna ändras.

Förslag på sidor