Bygge av ny simhall

Vid Rimnersområdet bygger vi Uddevallas nya simhall. Rimnersbadet är en anläggning för motion, undervisning, träning och tävling. Simhallen blir 5400 m² stor och kommer att ha en förbindelsegång som ansluter till Rimnershallen.

Den nya simhallen kommer bland annat innehålla en 50-meters bassäng med 10 banor, bassäng för simundervisning, SM-standard för 25-meterstävlingar, barnbassäng samt hoppbassäng integrerad i 50-metersbassängen.

Rimnersbadet är i princip färdigbyggt! Slutbesiktning kommer att ske i början av april och i maj lämnas anläggningen över till kommunens kultur och fritidsförvaltning, som ska driva Rimnersbadet. Rimnersbadet ska enligt planerna öppna för allmänheten i mitten av juni.

Film från Rimnersbadet

Se bilder och läs om Rimnersbadets insida och utsida:

Interiör skiss ny simhall

Rimnersbadet på insidan >>

Skisser ny simhall

Rimnersbadet på utsidan >>

Arkitekt: We Group

Entreprenör: Peab Sverige AB utför en totalentreprenad för bygget.

Klart: Anläggningen beräknas att tas i drift sommaren 2024

Rimnersbadet är en viktig del i att skapa Uddevallas nya sport- och idrottscenter på Rimnersområdet.

Hantera prenumeration

Kontakt

Anders Emilsson, projektledare

+46 522-69 63 41

anders.emilsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor