Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Vi uppmanar alla våra badgäster att tvätta sig ordentligt innan badet.

Walkesborgsbadet följer myndigheternas riktlinjer för hantering av situationen kring coronaviruset och tar självklart smittspridningen på fullt allvar. I nuläget finns inga särskilda restriktioner för simhallar. Här kan du läsa om vilka åtgärder vi vidtar och vad du som besökare kan göra.

Vad gör vi på Walkesborgsbadet?

  • Vi desinficerar vårt bassängvatten med klor och UV-ljus, som dödar både bakterier och virus*
  • Vi håller en frekvens på städning i våra lokaler.

Vi informerar våra besökare om hur viktigt det är att duscha före bad och att vara extra noga med handhygienen,

Vad kan du som besökare göra?

  • Om du känner dig frisk- välkommen att bada och simma hos oss!
  • Var extra noga med handhygienen.

Om du känner dig sjuk ska du inte besöka oss - stanna istället hemma! Det gäller alltid, oavsett vad det beror på.

Walkesborgsbadet omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster och tillställningar

*Virus
Virus kan inte föröka sig i bassängvatten. De kan endast föröka sig i celler till exempel i människor eller djur. Infektionsförmågan avtar snabbt i bassängbadvatten genom att virus dör av desinfektionsmedel eller späds ut. Virus smittar huvudsakligen direkt från person till person i samband med bassängbad. Därför är bassängbad inte mer förknippade med virussmitta än andra miljöer där många människor vistas. Virus ingår inte heller i en rutinmässig kontroll. Det kan möjligtvis bli aktuellt i speciella fall, till exempel för att spåra en smittkälla.


Källa: Folkhälsomyndigheten, Bassängbad

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00