För skolor

Fria bad för skolor

Uddevalla kommuns kommunala skolor upp till och med årskurs 9 har två fria bad/termin.

Banindelning

Cirka 30 elever/2 banor, 15 elever/bana. Minst 10 elever för bokning av bana med undantag för specialfall. Hoppbassängen är endast bokningsbar i särskilda fall och då i max 30 minuter.

Undervisningsbassängen är i första hand endast till för de som inte kan simma.

Simskola

För elever i behov av simundervisning erbjudes simskola upp till 10 ggr/läsår. Till och med årskurs 2 är simskolan gratis. För övriga elever tas en simskoleavgift ut som faktureras 
skolan.

Avgiften är följande: 655:- per elev för 10 x simskola.

Inträde per elev 30:- varje tillfälle.

Tillträde till simhallen tillåts tidigast 20 minuter innan lektionen startar. OBS! Det är viktigt att eleven är duschad ( tvättat sig med tvål utan badkläder) och klar fem minuter innan lektionstiden börjar. När eleven deltagit i simskolan får de vara kvar i undervisningsbassängen under 20 minuter efter avslutad lektion om lärare/målsman är på plats. Det är under förutsättning att bassängdelen inte är bokad. Vill man stanna längre tid måste bokningsönskemål skickas in och blivit bekräftat.

Livräddningsutrustning finns, personalen visar läraren hur de fungerar och lektionen håller varje lärare själv. Önskas livräddningslektion med ledare från "oss" så kan det förbokas mot betalning.

Redskap och mat

Redskap finns att låna i simhallen, prata med personalen först, all utrustning ska återlämnas för att kunna användas direkt av nästa klass. Mat förtäres i den delen av simhallen där våra cafébord är placerade. Glaskärl får inte medtagas in i simhallen.

Kontakt

Philip Gadd, +46 760‑06 28 92

Badvakt

philip.gadd@uddevalla.se

Sim och idrottshall Göteborgsvägen 6

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00