Banbokning för skolor våren 2022

Varje grundskoleklass tillhörande Uddevalla kommun har två fria bad per termin. Gymnasium och skolor utanför Uddevalla kommun faktureras för varje deltagande elev.
Fredagar - Skolor har INTE tillgång till undervisningsbassängen 9-15 pga babysim. Enbart till sina bokade banor. Tänk även på att hålla en lägre ljudnivå och följa simhallens trivselregler.

Bana 8 (kantbana) i 25-metersbassängen är endast till för skolsimskolan. För bokning se kontakt under fliken "Simskola för skolor hösten 2021".

Skolor kommer att bli debiterade baserat på infon i bokningen när man inte närvarat på sin bokade tid. Tänk på att avboka senast 24h innan bokat tillfälle om ni inte kan komma!


Hur gör jag när jag ska boka?

All bokning går från och med vårterminen 2022 genom Interbook.
Länk till Interbook:Startsida - Interbook (uddevalla.se)

Om du saknar inlogg för att kunna boka, hör av dig till hanna.ednellpalmqvist@uddevalla.se

Har du frågor om banbokningar kontakta Hanna: hanna.ednellpalmqvist@uddevalla.se

Kontakt

Hanna Ednell Palmqvist, badpersonal

hanna.ednellpalmqvist@uddevalla.se

Sim och idrottshall

Göteborgsvägen 6

451 42 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00