Simskola för skolor hösten 2020

Lärare kan boka simskola för elever från förskoleklass till gymnasieskolor. För elever i behov av simundervisning erbjudes simskola upp till 10 ggr/läsår.

Vid varje simskolelektion måste en ansvarig lärare vara med eleverna till, från och inne i simhallen. Detta gäller för alla som bokar simskola från förskoleklass-gymnasie.

För kommunala skolor erbjuds gratis simskola för Förskoleklasser upp till åk 2. De inkluderar 10 lektioner per barn. En lärare från skolan måste vara närvande under hela simskolan. (Eleverna kommer inte med föräldrar.)

 

För att göra en intrsseanmälan till simskola maila till louise.boman@uddevalla.se

Ämne: Skolsimskola samt skola

Skriv i mailet:

Skola

Årskurs

Ansvarig lärare och telefonnummer

Medföljande lärare och telefonnummer

Antal elever (max 10 per grupp).

Förslag på tid

Förslag på dag

Förslag på vilka veckor

Beställarkod

När du fått ett bekräftelsemail på simskolan är den bokad!

Skicka in en namnlista på de elever som ska delta minst 1 vecka innan simskolan startar.

Priser

Åk 0-2 gratis kursavgift + inträde (kommunala skolor)

Åk 3-9 debiteras 849:- per elev inkluderar kursavgift + inträde för 10 lektioner. 

Höstens skolsimskola

Pågår vecka v 37-50 (uppehåll v 44 och torsdag v 38.)

Måndag 12:15-12:55, 13:00-13:40 13:45-14:25, 14:30-15:10

Tisdag 9:00-9:50, 10:00-10:50, 11:00-11:50, 13:00-13:40, 13:45-14:25, 14:30-15:10, 15:20-16:00

Onsdag 9:00-9:50, 10:00-10:50, 11:00-11:50, 13:00-13:40, 13:45-14:25, 14:30-15:10, 15:20-16:00.

Torsdag 9:00-9:50, 10:00-10:50, 11:00-11:50, 13:30-14:10, 14:15-14:55, 15:00-15:40.

Ansvarig/medföljande lärare

  • Ska ansvara för att namnlistor skickas till simhallen med de elver som ska gå på simskolan.
  • Ska vara närvarande och ansvara för sina elever detta gäller för förskolor upp till gymnasiet.
  • Ska alltid vara behjälpliga för barnen och hålla ordning i omklädningsrum.
  • Ska vara ombytt till bad- eller fritidskläder för att vara redo att ingripa vid nödsituation.
  • Läraren går alltid först in och sist ut och ser till att trivselreglerna efterföljs.
  • Frånvaroanmälan görs minst 3 dagar innan lektionen, utebilven frånvaroanmälan debiteras.

Kontakt

Louise Boman,

Badpersonal

louise.boman@uddevalla.se

Sim och idrottshall Göteborgsvägen 6

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00