Simskola för skolor hösten 2021

Lärare kan boka simskola för elever från förskoleklass till gymnasieskolor. För elever i behov av simundervisning erbjudes simskola upp till 10 ggr/läsår.
Vid varje simskolelektion måste en ansvarig lärare vara med eleverna till, från och inne i simhallen. Detta gäller för alla som bokar simskola från förskoleklass-gymnasie.
För kommunala skolor erbjuds gratis simskola för Förskoleklasser upp till åk 2. De inkluderar 10 lektioner per barn. En lärare från skolan måste vara närvande under hela simskolan. (Eleverna kommer inte med föräldrar.)

För att göra en anmälan till simskola maila till louise.boman@uddevalla.se


Ämne: Skolsimskola samt skola
Skriv i mailet:
-Skola
-Årskurs
-Ansvarig lärare och telefonnummer
-Medföljande lärare och telefonnummer
-Antal elever max 8 per grupp, vi följer rekommendationerna från SLS (svenska livräddningssällskapet.
-Förslag på tid
-Förslag på dag
-Förslag på startvecka
-Beställarkod


När du fått ett bekräftelsemail på simskolan är den bokad!
Skicka in en namnlista på de elever som ska delta minst 1 vecka innan simskolan startar.

Priser

Åk 0-2 gratis kursavgift + inträde (kommunala skolor)
Åk 3-9 debiteras 849:- per elev inkluderar kursavgift + inträde för 10 lektioner.

OBS! Priserna för hösten 2021 kommer att reduseras markant.

Priset kommer inte ligga på 849:- per elev. Pris är ännu inte beslutat men kommer uppdateras när de är klart.

Höstens skolsimskola

Pågår vecka v 35-48 uppehåll k-dagar och lov. (v 44 och 23 sep)
Måndag 9:00-9:50, 11:00-11:50, 13:00-13:40, 14:40-15:20.
Tisdag 9:00-9:50, 11:00-11:50, 13:00-13:40, 14:40-15:20.

Onsdag 9:00-9:50, 11:00-11:50, 13:00-13:40, 14:40-15:20. 
Torsdag 9:00-9:50, 11:00-11:50, 13:30-14:10, 15:10-15:50.

Ansvarig/medföljande lärare

Ska ansvara för att namnlistor skickas till simhallen med de elver som ska gå på simskolan.
Ska vara närvarande och ansvara för sina elever detta gäller för förskolor upp till gymnasiet.
Ska alltid vara behjälpliga för barnen och hålla ordning i omklädningsrum.
Ska vara ombytt till bad- eller fritidskläder för att vara redo att ingripa vid nödsituation.
Läraren går alltid först in och sist ut och ser till att trivselreglerna efterföljs.
Frånvaroanmälan görs minst 3 dagar innan lektionen, utebilven frånvaroanmälan debiteras.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00