Nytt badhus i Uddevalla

Planering pågår nu för ett nytt badhus i Uddevalla. Som ett led i planeringen har Kultur och fritid tagit fram ett förslag till vad det nya badhuset ska innehålla - ett så kallat lokalprogram.

Lokalprogrammet i korthet

Målet är att skapa en inkluderande badhusmiljö för alla där medborgare ska känna glädje, stolthet och nyfikenhet i såväl badmiljö som för staden som helhet.

Badhuset blir uppdelat i två klart åtskilda enheter. På så sätt ökas flexibiliteten i användandet så exempelvis tävlingar kan pågå samtidigt som badet är öppet för övriga besökare.

Enhet 1: Motion/utbildning/träning/tävling
Undervisningsbassäng och en 50-metersbassäng med publikplatser.

Enhet 2: Rekreation/lek/upplevelse
Flera bassänger med olika former; för lek, hopp, gruppaktiviteter, rehabilitering och rörelseglädje.

Gemensamt för båda enheterna

  • Stadens identitet ska återspeglas i rummet
  • Välkomnande och funktionell foajé
  • Anpassade omklädningsrum
  • Behaglig och inspirerande ljud- och ljussättning

Lokalprogrammet har utformats av en arbetsgrupp som har hämtat in synpunkter och idéer från många olika håll - bland andra idrottsföreningar,  en tillgänglighetsgrupp, barn och ungdomar, Närhälsan, öppna förskolor, Kriscentrum samt personal och besökare i Walkesborgsbadet.

Kontakt

Malin Bengtsson, +46 522‑69 65 08

Enhetschef

malin.bengtsson@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00