Om bassängerna

Information om bassängerna

Bassäng

Mått

Djup

Temperatur

Sportbassäng

25x16,7 meter

1,2-1,9 meter

28 grader

Hoppbassäng

11,5x12 meter

3,8 meter

28 grader

Undervisningsbassäng

16,7x7 meter

0,7-0,9 meter

31,5 grader*

Plaskbassäng

3x3 meter

0,1-0,25 meter

31,5 grader*

* Undervisningsbassängen och plaskbassängen är uppvärmda till 34 grader från torsdag eftermiddag - fredag eftermiddag.

Hopptorn

1 och 3 meters svikt

5 meters fast torn

Kontakt

Gemensam Simhallen, +46 522‑51 10 43

Göteborgsvägen 6

451 42 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00