Säkerhetsregler

Säkerhet i simhallen?

Trivselregler och säkerhetsregler finns anpassade till vår verksamhet, för din trygghet. Personal har rätt att avhysa de personer som inte följer uppsatta regler. Trivselregler finns på vår hemsida, i kassan och i simhallen, och översatta på fem olika språk, för din bästa trivsel.

Vem ansvarar för barnen?

 • Barn under 8 år måste ha en badande vuxen med sig.
 • Har du barn med dig som är under 12 år. Då äger du allt ansvar för barnets säkerhet i simhallen.
 • Max 3 barn i åldern 0-12 år per ansvarig vuxen
 • Det innebär att du som vuxen behöver vara simkunnig, för att rädda ditt barn i  en nödsituation.
 • För att få bada själv i vår anläggning ska man vara 12 år och simkunnig.

Vad är simkunnig?

 • Simkunnighet omfattar mer än att bara kunna simma en viss sträcka. Den omfattar också kunskap om de risker som är förknippade med vistelse vid och i vatten.  I simskolan ska eleven, förutom en grundläggande simkunskap, även få kunskap om livräddning och säkerhet.
 • Du ska kunna trilla i vattnet, hamna under vatten, simma 200 m utan avbrott på djupt vatten, varav 50 m ska vara på rygg. Djupt vatten innebär att du inte bottnar.
 • Armkuddar och andra flythjälpmedel får inte ses som ersättning till en vuxens tillsyn.

Kan du inte simma?

 • Då ska du bada i undervisningsbassängen. Icke simkunniga ska inte vistas i de djupa bassängerna.
 • Ej simkunniga under 18 år får inte vistas i bassängerna utan medföljande badande vuxen. Krav på ledare/målsman som ska/måste vara med i vattnet, över 18 år definitivt simkunnig samt ha löst entrébiljett. Kom ihåg att det är du som ledare/målsman som ansvarar för att badet blir säkert

Flythjälpmedel?

 • Kan du inte simma så kan det kännas tryggt med flythjälpmedel. Vi har armringar till försäljning och lånar gärna ut ryggplattor.
 • Ryggplatta ska sitta med remmarna under armhålorna. Detta är mycket viktigt utifrån kroppens flytförmåga och personens motoriska egenskaper.
 • DET ÄR INTE TILLÅTET ATT HOPPA MED FLYTHJÄLPMEDEL, FRÅN HOPPTORNET. Flythjälpmedlet kan lossna och risk för olycka är stor. Behöver du flythjälpmedel så är det olämpligt att bada i hoppbassängen.

Fekalietillbud/driftstopp

Det är ett annat ord för bakterier i form av bajs eller kräks. Om olyckan är framme och vi får fekalier i bassängvattnet, har vi skarpa rutiner som vi följer. Det innebär att vi får stänga av bassängen och tillsätta kemikalier som renar bort bakterierna. Det kan ta lång tid.
Det finns alltid en risk att detta händer, och att du får avbryta ditt badbesök och kanske lämna simhallen. Vi ber er därför för att minimera risken, genom att låta era barn gå på toaletten innan ni hoppar i bassängen. Tyvärr så har vi ingen möjlighet att ge dig pengar tillbaka när detta uppstår! Ta del av våra direktiv gällande badhygien!

Allmänt

Häng inte på linorna. Var rädd om dig och visa hänsyn. Du får inte väcka anstöt eller obehag. Totalt förbud mot all förtäring av alkohol, tobak och droger. Knuffas inte, och stör inte andra. VI hjälps åt att hålla det rent och snyggt omkring oss, för allas trivsel!
Tänk på halkrisken!
Det är mycket vatten på golvet i duscharna och runt bassängerna, som gör att golvet blir halt. Var försiktig och använd gärna badtofflor. Barnen kan ha halksockor för att minska halkrisken. Spring inte i anläggningen!

Förslag på sidor