Trivselregler

Visa hänsyn

Våra trivselregler är till för att skapa en trevlig badupplevelse för alla. Personalen finns på plats för att din vistelse ska bli så bra och säker som möjlig. Var rädd om dig själv, du är här under eget ansvar. Du ansvara själv för värdesaker och personliga tillhörigheter.

Åldersgräns

Alla barn under 8 år måste ha en vuxen som badar med sig. (Gäller inte när barnet är med på simskola). Barn 8 - 12 år ska alltid ha sällskap av ansvarig vuxen, oavsett simkunnighet.

Max 3 barn i åldern 0-12 år per ansvarig vuxen

Omklädningsrum och dusch

Ombyte endast i omklädningsrummet. Lämna dina ytterkläder och ytterskor i skåpet eller i omklädningsrummet. Duscha hela kroppen utan badkläder, tvätta håret innan du badar. Här städar både manlig och kvinnlig personal.

Bad

Använd badkläder i bassängerna. Ha inte på dig underkläder innanför badkläderna i bassängerna. Blöjbarn ska ha badblöja på sig i bassängen (finns att köpa i kassan). 

Bastu

Duscha hela kroppen innan du bastar. Inga badkläder i bastun, vänligen sitt på en handduk. Hår och kroppsvård är inte tillåtet i bastun.

Skärmförbud

All form av skärmar är förbjudet i Walkesborgsbadets lokaler.

Inga glasflaskor

Glas är förbjudet i omklädningsrum och simhall.

Träningshallen

Åldersgränsen är 16 år i träningshallen. Ta inte med barn till träningshallen. Det finns stor risk för skador. Torka av maskiner och ytor, plocka i ordning vikter efter dig. Walkesborgsbadet arbetar för en dopingsfri miljö. Därför måste du skriva under ett avtal hos oss, dopingkontroll kan utföras.

Badvärd

Den personal du möter vid bassängerna är badvärdar. Badvärdens uppgift är att ha övergripande uppsikt och ingripa vid olyckor eller tillbud samt hjälpa er med praktiska frågor. De är utbildade i livräddning och har stor kunskap om vatten och säkerhet. Det kan förekomma att badet är obevakat.

Eget ansvar vid bad hos oss

Besökare hos oss uppmanas att ta eget ansvar. Vi vill försäkra oss om att du hela tiden har översikt på ditt barn och följer de punkter vi har listat nedan:

  • Föräldrar ansvarar för sina barns säkerhet
  • Barn som inte kan simma får inte lämnas utan vuxens tillsyn
  • Armkuddar och andra flythjälpmedel får inte ses som ersättning till en vuxens tillsyn

I simhallen får du inte

  • använda ytterkläder och ytterskor
  • röka och använda alkohol eller andra droger
  • vistas här om du är påverkad
  • uppträda anstötande, kränkande eller på annat sätt väcka obehag eller ofreda andra

Personalen har rätt att avhysa personer som inte följer badets regler. Vid alla misstankar om brott görs polisanmälan. Följ skyltar med säkerhetsregler och personalens uppmaningar.

Förslag på sidor