Uppföljning av medborgardialog om framtida äldreboende i Ljungskile

Välkommen till Sofiedals trygghetsboende i Ljungskile torsdag 15 juni för fortsatt medborgardialog om framtida byggnation av ett äldreboende.

  • Torsdag 15 juni
  • 17:00
  • Sofiedals trygghetsboende, Sofiehemsvägen 2, Ljungskile

Kring år 2030 ska ett nytt äldreboende stå klart i Ljungskileområdet och i september 2022 bjöds allmänheten in till medborgardialog för att samtala om detta. Den 15 juni blir det redovisning av de förslag på placering som inkommit och vilket förslag på placering som socialnämnden föreslår. Beslut om placering ska tas i augusti 2023.

Vid medborgardialogen finns representanter från socialnämnden, tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen samt socialchef på plats.

Tid och plats

  • Torsdag 15 juni klockan 17:00, Sofiedals trygghetsboende, Sofiehemsvägen 2, Ljungskile

Anmälan krävs för att delta, anmäl dig till roger.granat@uddevalla.se eller ring 0522-69 70 66.

Kan du inte delta under medborgardialogen men vill lämna synpunkter?

Du som inte har möjlighet att komma på mötesdagarna kan mejla in synpunkter om framtida äldreboende i Ljungskile till roger.granat@uddevalla.se