Kostnadsfri föreläsning: Unga och narkotika

Drogfri Ungdom bjuder tillsammans med Polisen i Uddevalla in alla vuxna till en viktig informationskväll som handlar om narkotika bland våra barn och unga i Uddevalla.

 • Onsdagen den 17 april.
 • 17.30-19.00.
 • Du kan delta digitalt, eller på plats i sal 823 G, Södra Sinclair, gamla högskolan Östergatan 18 A (ingång glasdörr mot rondellen.)

Anmälan

Föreläsningen vänder sig till dig som är vårdnadshavare. Du kan delta antingen digitalt eller fysiskt och gör din anmälan hos Studieförbundet Vuxenskolan.

Delta digitalt – anmälan unga och narkotika

Delta fysiskt- anmälan unga och narkotika

Lägesbild, preparatkunskap och samverkan

I dag finns narkotika där ditt barn befinner sig. Det är lättillgängligt och ses inte så allvarligt på bland många ungdomar. Vi berättar om lägesbilden i Uddevalla för våra unga, ger preparatkunskap om de vanligaste drogerna, samt hur man jobbar och samverkar kring våra ungdomar i det drogförebyggande arbetet.

Frågor

Några frågor som vi hoppas kunna besvara under kvällen:

 • Vad ska jag göra om jag misstänker att mitt barn använder droger?
 • Vilka signaler ska jag vara uppmärksam på?
 • Vilka kännetecken finns det?
 • Hur känner jag igen de olika preparaten?
 • Vilka droger är vanligast i Uddevalla just nu?
 • Hur ser det drogförebyggande arbetet ut på skolorna?

Föreläsningen arrangeras i samverkan mellan:

 • Uddevalla kommun
 • Polisen
 • Vi unga
 • Studieförbundet Vuxenskolan