illustration med ett hus, ett tåg, en buss, granar, en ko, ett rådjur och ett par pratbubblor

Välkommen till landsbygdsdialog Lane-Ryr

Vad är viktigt för dig som bor på landsbygden? Välkommen till landsbygdsdialog! Du som bor i Lane-Ryr eller är intresserad av frågor som rör detta område är välkommen till landsbygdsdialog.

  • Torsdag 25 april
  • 18:00-20:30
  • Lanegården

- Vi vill att hela kommunen ska leva och vill därför öka dialogen med dig som bor utanför tätorten Uddevalla, säger Martin Petterson, kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Landsbygdsrådet.

Tid och plats: torsdag 25 april klockan 18.00-20.30 i Lanegården. Vi bjuder på korv och bröd med kaffe från klockan 18, mötet startar 18.30.

Vi informerar och bjuder in till dialog om följande ämnen:

  • Skolskjutsar
  • Vägbelysning
  • Vägar och cykelvägar
  • Bostadsbyggande

Tjänstepersoner och politiker finns med på mötet som har kunskap om dessa områden. Leader Södra Bohuslän finns också på plats. Landsbygdsdialogen sker i samarbete mellan Uddevalla kommun och Lane Ryrs bygdegårdsförening.

Varmt välkomna!

Läs mer om våra landsbygdsdialoger uddevalla.se/landsbygdsdialog