Arrangörsstöd för barn och unga

Nästa ansökans deadline är 7 maj 2019

Vill du boka dans- teater- eller musikföreställning? Kanske fixa workshops eller åka till Akvarellmuseet? Det finns ett regionalt arrangörsstöd för professionella kulturupplevelser för barn och unga.

Stödet kan användas till:

 • Föreställningar
 • Författarbesök
 • Workshops och kulturpedagogiska projekt
 • Skolbio
 • Resor till naturarvs- och kulturverksamheter i Västra Götaland

Det är Kultur i Väst som bestämmer utbudet som går att söka för. Det aktuella utbudet finns i Kulturkatalogen Väst.

Ansökan

Ansökan ska däremot inte gå till Kultur i Väst, utan till den kommunala barnkultursamordnaren.

Ansök via e-post till:
charlotta.stalefors@uddevalla.se 

Eller per post:
Uddevalla kommun
Kultur och fritid
att. Charlotta Stalefors
451 81 Uddevalla

Ansökan ska innehålla:

 • Vad du/ni söker för
 • När det ska utföras
 • Vad det kostar (exklusive moms)
 • För vilka åldrar samt hur många barn det gäller
 • Vem är kontaktperson, telefon och mailadress

Stödet söks framförallt två gånger per år och deadline är 7 maj och 7 november. Besked för ansökningarna kommer inom en månad efter ansökningsomgångens senaste dag. De som får ta del av stödet får samtidigt information om hur redovisningen går till. Kontakta barnkultursamordnaren om du missat deadline då det kan gå att söka även andra tider.

Arrangörsstödet omfattar

Exempel på summa som betalas ut:

 • 50 % för gagekostnaden för scenkonst och för workshop i samband med föreställning
 • 100 % för omkostnader för resa, hotell, traktamente i samband med föreställning
 • Vid resa med hyrd buss inom regionen blir kostnaden 1000 kronor/hyrd buss, kostnaden därutöver täcks av arrangörsstödet
 • Vid resa med kollektivtrafik ersätts 50 % av kostnaden av arrangörsstödet

Kontakt

Charlotta Stalefors, +46 522‑69 61 11

Kultursamordnare

charlotta.stalefors@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00