Arrangörsstöd för barn och unga

Nästa deadline att söka stödet är 7 november.

Det finns ett regionalt arrangörsstöd för professionella kulturupplevelser för barn och unga som skolor, föreningar och liknande kan söka.

Stödet kan användas till:

 • Föreställningar
 • Författarbesök
 • Workshops och kulturpedagogiska projekt
 • Skolbio
 • Resor till naturarvs- och kulturverksamheter i Västra Götaland

Observera att det är Kultur i Väst som bestämmer utbudet som stödet går att söka för. Det aktuella utbudet finns i Kulturkatalogen Väst.

Ansökan

Ansökan ska däremot inte gå till Kultur i Väst, utan till den kommunala barnkultursamordnaren.

Ansök via e-post till:
charlotta.byberg@uddevalla.se 

Eller per post:
Uddevalla kommun
Kultur och fritid
att. Charlotta Byberg
451 81 Uddevalla

OBS! Du som arbetar i kommunal förskola, grundskola eller gymnasie ska istället mejla din ansökan till Cajsa Gustafsson på Barn och utbildnings utvecklingsenhet:
kajsa.m.gustafsson@uddevalla.se

Ansökan ska innehålla:

 • Vad du/ni söker för
 • När det ska utföras
 • Vad det kostar (exklusive moms)
 • För vilka åldrar/årskurser samt hur många barn det gäller
 • Uppgifter till kontaktperson, telefon och mailadress

Stödet söks framförallt två gånger per år och deadline är 7 maj och 7 november. Besked för ansökningarna kommer inom en månad efter ansökningsomgångens senaste dag. De som får ta del av stödet får samtidigt information om hur redovisningen går till. Kontakta barnkultursamordnaren om du missat deadline då det kan gå att söka även andra tider. charlotta.byberg@uddevalla.se 

Arrangörsstödet omfattar

Exempel på summa som betalas ut om stöd beviljas:

 • 50% för gagekostnaden för scenkonst och för workshop i samband med föreställning
 • 100% för utövarens omkostnader för resa, hotell, traktamente i samband med föreställning
 • Vid resa med hyrd buss inom regionen blir kostnaden 1000 kronor/hyrd buss, kostnaden därutöver täcks av arrangörsstödet
 • Vid resa med kollektivtrafik ersätts 50% av kostnaden av arrangörsstödet

Förslag på sidor