Arrangörsstöd för barn och unga

Nästa ansökans deadline är 7 november 2018.

Vill du boka dans- teater- eller musikföreställning? Kanske fixa workshops eller åka till Akvarellmuseet? Det finns ett regionalt arrangörsstöd för professionella kulturupplevelser för barn och unga.

Stödet kan användas till:

 • Föreställningar
 • Författarbesök
 • Workshops och kulturpedagogiska projekt
 • Skolbio
 • Resor till naturarvs- och kulturverksamheter i Västra Götaland

Det är Kultur i Väst som bestämmer utbudet som går att söka. Det aktuella utbudet finns i Kulturkatalogen Väst.

Ansökan

Ansökan ska däremot inte gå till Kultur i Väst, utan till den kommunala barnkultursamordnaren.

Ansök via e-post: charlotta.byberg@uddevalla.se eller per post:
Uddevalla kommun
Kultur och fritid
Charlotta Byberg
451 81 Uddevalla

Ansökan ska innehålla:

 • Vad du/ni söker för
 • När det ska utföras
 • Vad det kostar (exklusive moms)
 • För vilka åldrar samt hur många barn det gäller
 • Vem är kontaktperson, telefon och mailadress

Stödet söks framförallt två gånger per år och deadline är 7 maj och 7 november. Besked för ansökningarna kommer inom en månad efter ansökningsomgångens senaste dag. De som får ta del av stödet får samtidigt information om hur redovisningen går till. Kontakta barnkultursamordnaren om du missat deadline då det kan gå att söka även andra tider.

Arrangörsstödet omfattar

Exempel på summa som betalas ut:

 • 50 % scenkonst, gagekostnad och workshop i samband med föreställning
 • 100 % omkostnader för resa, hotell, traktamente i samband med föreställning
 • Arrangören betalar resekostnader inom regionen max 1000 kronor/hyrd buss, kostnaden därutöver täcks av arrangörsstödet
 • Vid resa med kollektivtrafik ersätts 50 % av kostnaden av arrangörsstödet

Kontakt

Charlotta Stalefors, +46 522‑69 61 11

Kultursamordnare

charlotta.byberg@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00