Kulturskolans elevföreningar RUM och Uddevallas Unga Teatersällskap

Teatereleverna har tillsammans med vår teaterlärare startat en ny förening 2021 UUTSoch styrelsen ser ut så här:

Ordförande: Lily Tusse

Vice ordförande: Livia Liljeblad Otterholm

Sekreterare: Emma Esbjörn

Kassör: Amanda Vinlöv

Administratör & Vice sekreterare: Mira Lindgren

Ledarmot: Antonia Xinhua Berming, Valentin Nordström och Axel Landi

Vill du bli medlem? Här är länken du går in på. Gratis! https://ebas.ungteaterscen.se/blimedlem/UUTS10 utklädda personer.

Alla elever på Kulturskolan kan vara med i elevföreningen som är ansluten till RUM, riksförbundet för unga musikanter.

Medlemsförmåner

Som medlem får du rabatterat pris på många kurser som anordnas av RUM och reducerat pris på läger och resor som anordnas av Kulturskolan Uddevalla. Medlemskapet är gratis. Elevföreningen får en liten summa pengar per RUM-medlem, så det är bra ju fler vi är.

RUM:s styrelse 2021

Saga Berg - ordförande

Ida Larsson – vice ordförande

Samuel Cornwall – sekreterare

Emelie Longgren – kassör

Isak Zander – ledamot

Ebba Gustavsson – ledamot

Gerda Carlgren – ledamot

Teuta Bahtiri – ledamot

Engla Malmin – ledamot

Personal: Sandra Vega och Anne-Lie Holm Telefon 0522-69 65 82

Bli medlem

Registrera dig på: ebas.rum.se/signups/index/5956

8 personer mot en gul tegelvägg

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00