Kulturskolans elevförening RUM

 

Alla elever på Kulturskolan kan vara med i elevföreningen som är ansluten till RUM, riksförbundet för unga musikanter.

Medlemsförmåner

Som medlem får du rabatterat pris på många kurser som anordnas av RUM och reducerat pris på läger och resor som anordnas av Kulturskolan Uddevalla. Medlemskapet är gratis. Elevföreningen får en liten summa pengar per RUM-medlem, så det är bra ju fler vi är.

RUM:s styrelse 2021

Ordförande
Sekreterare
Kassör Anne-Lie Holm Telefon 0522-69 65 82
Övriga ledamöter och Sandra Vega

Bli medlem

Registrera dig på: ebas.rum.se/signups/index/5956

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00