Drama

Foto: Nawras Murad

Läsåret 2018-2019 har Kulturskolans dramaverksamhet 12 aktiva barn- och ungdomsgrupper. Kurserna är fyllda av fantasi och kreativitet, lek och improvisation, gestaltningsarbete och regi.

Vi betonar arbetet med grupprocessen och strävar även mot ett konstnärligt resultat. Lika viktigt är det att kurserna speglar det samhälle vi lever i.

Alla elever på Kulturskolan får möjlighet att medverka i föreställningar av olika slag. Störst är den årliga Kulturfesten i maj, där alla finns med på olika sätt. Mer intima är dramagruppernas egna föreställningar som sker vid olika tidpunkter under året.

Välkommen till oss!

Dramaschema

Dramaschema Ht-19

Lärare

Tilda Meissner


Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Skolgatan 4

Telefon 0522-69 60 00 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00