Hovhult

Blåsverkstad / Trumpet & Trombon

Här får du lära dig att spela på instrumenten trumpet eller trombon. Undervisningen sker i grupp och du får redan från start spela tillsammans med andra. Lektionstiden är 20-30 minuter.

Du får låna instrument!

Plats: Hovhultsskolan

Ålder: 8-13 år

Antal tillfällen: 9

Musikverkstad / Gitarr

Här får du möjlighet att lära dig grunderna i att spela gitarr. Undervisningen sker i grupp och du får redan från start spela tillsammans med andra. Lektionstiden är 20-30 minuter.

Du får låna instrument!

Plats: Hovhultsskolan

Ålder: 9-13 år

Antal tillfällen: 5

Keramikverkstad

Här får du skapa i lera. Du kommer att prova olika tekniker och arbetsmetoder och göra helt egna saker som du själv hittar på eller tillsammans med gruppen.

Plats: Hovhultsskolan

 Ålder 9-13 år

Antal tillfällen: 9

Kulturverkstad

Kulturverkstad är en blandning av teater, musik, bild och form och dans. Vi provar de olika ämnena och använder vår fantasi och hittar på saker tillsammans i gruppen. Till den här gruppen behöver du inte anmäla dig och du kan komma en gång eller hur många gånger du vill vara med.

Plats: Kvartersstugan Hovhult

Ålder: 7-10 år

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Skolgatan 4

Telefon 0522-69 60 00 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00