Brassinstrument

Baryton, trombon, trumpet, tuba och valthorn

Baryton, trombon, trumpet, tuba och valthorn

Du kan börja spela från det år du fyller 7-8 år.

Trumpeten är det minsta instrumentet i brassfamiljen. Det  används i alla typer av orkestrar både för klassisk musik, jazz, pop och rock. Du har säkert hört en trumpet spela fanfar någon gång.

Tuban är ett instrument som ofta spelar basstämman i orkestersammanhang. Tuban är även ett soloinstrument med djup, varm klang.

Baryton är en liten tuba som har samma storlek som en trombon.

Trombonen är ett brassinstrument med ett drag som man drar fram och tillbaka för att ändra ton. Trombonen används i symfonisk musik såväl som i jazz-, rock-, och popmusik.

Valthornet är runt. När du spelar håller du handen i klockstycket och det låter mjukare än trumpeten. Valthornet hörs ofta i pampig filmmusik.

Lärare

Roger Bejefalk
Jim Carlsson

Förslag på sidor