Trummor

Du kan börja spela trummor samma år som du fyller 8 år. Då spelar du i en grupp tillsammans med andra och lär dig rytmer, koordination, improvisation och notläsning.

Slagverksfamiljen har väldigt många instrument och finns med i nästan alla orkestrar. Förutom det vanligaste, trumset, får du även prova andra instrument som marimba, xylofon, sambainstrument.

När du har spelat i några år kan du börja i vår slagverksensemble. Vi spelar i många olika sammanhang varje år. Några exempel är Dalabergsdagen, Tureborgsdagen, Ljungskiledagen och Kulturskolans eget karnevalståg.

Lärare

Tomas Hansson
Martin Frennberg
Patrik Edh

Sambatrummor i olika storlekar

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00