Upptakten

Upptakten är en musikalisk grundkurs på ett år, för dig som går i årskurs 2-3. Undervisning sker i grupp.

Det är en stor fördel att ha gått Upptakten innan du börjar på en ämneskurs i musik hos oss. Här får du lära dig de grundläggande musikaliska byggstenarna på ett lekfullt sätt.

Lektionerna innehåller:

  • Rytm, puls och periodträning
  • Sång
  • Motorisk träning
  • Gehörsträning
  • Notkunskap

Vi kommer även att bjuda in våra instrumentlärare och låta dem visa och berätta om de instrument som finns på Kulturskolan.

Lärare

Magnus Larsson
Anders Malmsköld

En koffert fylld med grejer som pensalar, ballettskor, unstrument och masker.

Förslag på sidor